QNAP QWU-100 (01) PDF MANUAL


Post questions, comments, reviews or page errors in the comment box below.

Your File is Ready … Download PDF

CLICK HERE TO DOWNLOAD QNAP QWU-100 (01) PDF MANUAL


PDF Content Summary: QWU-100 Quick Installation Guide 快速安裝手冊 빠른 설치 설명서 Guía de Instalación Rápida クイックインストールガイド Hızlı Kurulum Kılavuzu คู่มือการติดตั้งแบบเร็ว Gyors telepítési útmutató Instrukcja szybkiej instalacji Průvodce rychlou instalací Kurzinstallationsanleitung 快速安装指南 Guida di installazione rapida Краткое руководство по установке Snabbinstallationsguide Hurtiginstallasjonsveiledning Hurtig installationsvejledning Pika-asennusopas Installatiegids Snelle Installatiegids qnap.com

Packaging box QWU-100 1 2 3 1 2 3 4 5 1 Status LED 2 LAN1 LED 3 LAN2 LED 1 USB Type-C power input 2 RJ45 PoE port (LAN 1) 3 RJ45 LAN port (LAN 2) 4 USB Type-A port 5 Reset button

USB Type-A to Type-C cable 6 x screws 2 x brackets 01 02 Optional Power a USB-C PoE

b switch

Locate the QWU-100 with Qfinder Pro. Follow the wizard’s instructions to set up the device. (Default device name: QWUxxxxxx Default password: admin) en Suchen Sie den QWU-100 mit Qfinder Pro. Befolgen Sie die Anweisungen des Assistenten, um das Gerät einzurichten. Qfinder Pro Windows Mac Linux de Standard Gerätename: QWUxxxxxx Standard Passwort: admin Localisez le QWU-100 avec Qfinder Pro. Suivez les instructions de l'assistant pour configurer l'appareil. fr Nom de l'appareil par défaut : QWUxxxxxx Mot de passe par défaut : admin Individuare QWU-100 con Qfinder Pro. Seguire le istruzioni guidate per configurare il dispositivo. it Nome dispositivo predefinito: QWUxxxxxx Password predefinita: admin Localice el QWU-100 con Qfinder Pro. Siga las instrucciones del asistente para configurar el dispositivo. es Nombre predeterminado del dispositivo: QWUxxxxxx Contraseña predeterminada: admin Zoeke QWU-100 met Qfinder Pro. Volg de instructies van de wizard om het apparaat te installeren. nl Standaard apparaatnaam: QWUxxxxxx Standaard wachtwoord: admin Sök efter QWU-100 med Qfinder Pro. Följ guidens anvisningar för att konfigurera enheten. sv Enhetens standardnamm: QWUxxxxxx Standardlösenord: admin Paikallista QWU-100 Qfinder Prolla. Noudata ohjatun asennustoiminnon ohjeita laitteen asettamiseksi. fi Laitteen oletusnimi: QWUxxxxxx Oletussalasana: admin Find QWU-100 med Qfinder Pro. Følg guidens vejledninger for at opsætte enheden. Standard enhedsnavn: QWUxxxxxx Standard adgangskode: admin da Finn QWU-100 med Qfinder Pro. Følg veiviserens instruksjoner for å konfigurere enheten. no Standard enhetnavn: QWUxxxxxx Standard passord: admin Localize o QWU-100 com o Qfinder Pro. Siga as instruções do assistente para configurar o dispositivo. Nome do dispositivo padrão: QWUxxxxxx Senha padrão: admin pt Найдите QWU-100 с Qfinder Pro. Для настройки устройства следуйте инструкциям мастера. Имя устройства по умолчанию: QWUxxxxxx Пароль по умолчанию: admin ru 請用 Qfinder Pro 找尋 QWU-100,並依照精靈步驟來安裝裝置。 預設裝置名稱:QWUxxxxxx 預設密碼:admin tw 使用 Qfinder Pro 查找 QWU-100。请按照向导说明设置设备。 默认设备名称 : QWUxxxxxx 默认密码 : admin cn Qfinder Pro で QWU-100 を検索します。ウィザードの指示に従い、デバイスをセットアップします。 デフォルトのデバイス名:QWUxxxxxx デフォルトのパスワード:admin ja Qfinder Pro 로 QWU-100 을 찾습니다 . 마법사의 지시를 따라 장치를 설정합니다 . 기본 장치 이름 : QWUxxxxxx 기본 암호 : admin ko หาก QWU-100 ที่มี Qfinder Pro ทำ ตามขั้นตอนของตัวช่วยเพื่อตั้งค่าอุปกรณ์นี้ ชื่อเริ่มต้นอุปกรณ์: QWUxxxxxx รหัสผ่านเริ่มต้น: admin th QWU-100'ü Qfinder Pro ile konumlandırın. Aygıtı ayarlamak için sihirbazın talimatlarını takip edin. qnap.com/q nderpro QWU37EDD8 172.17.30.35 mynas QWU-100 1.0.0.0004 24-5E-BE-37-ED-D8 1 QuWakeUp my QuWakeUp

Varsayılan aygıt adı: QWUxxxxxx Varsayılan parola: admin tr Keresse meg a QWU-100 elemet a Qfinder Pro segítségével. Az eszköz konfigurálásához kövesse a varázsló útmutatásait. Alapértelmezett eszköznév: QWUxxxxxx Alapértelmezett jelszó: admin hu Umístěte QWU-100 s Qfinder Pro. Nastavte zařízení podle pokynů v průvodci. cs Výchozí název zařízení: QWUxxxxxx Výchozí heslo: admin 2 Welcome to QuWakeUp Help you wake up devices remotely when leaving home or company, and monitor status Password Password

Znajdź QWU-100 przy użyciu aplikacji Qfinder Pro. Skonfiguruj urządzenie, postępując zgodnie z instrukcjami kreatora. Domyślna nazwa urządzenia: QWUxxxxxx Domyślne hasło: admin pl in time. Log in

admin: االفرتاضية اتبع .Pro Qfinder خالل كلمة املرور QWUxxxxxxحدد موقع من 100-QWU حدد موقع :اسم الجهاز االفرتايض .الجهاز تعليامت املعالج إلعداد ar

Download Center qnap.com/download Visit Download Center for our full guides and utilities. en Unsere vollständigen Handbücher und Dienstprogramme finden Sie im Download Center. de Visitez le Centre de téléchargement pour accéder à nos guides et utilitaires complets. fr Per le guide e le utilità complete, visitare il Centro download. it Visite el Centro de descargas para ver todas nuestras guías y u es tilidades. Bezoek het downloadcentrum voor onze uitgebreide gidsen en hulpprogramma's. nl Besök Nedladdningscenter för våra fullständiga guider och verktyg. sv Katso täydelliset oppaat ja apuohjelmat latauskeskuksestamme. fi Besøg Downloadcenter for at se alle vores vejledninger og hjælpeværktøjer. da Gå til Nedlastingssenter for fullstendige veiledninger og verktøy. no Visite a Central de Download para acessar nossos guias e utilitários completos. pt Чтобы ознакомиться с полным набором руководств и служебных программ, посетите Центр загрузки. ru 請前往下載中心取得完整指南和應用工具。 tw 有关完整指南和实用工具,请访问“下载中心”。 cn 完全なガイドとユーティリティについては、ダウンロードセンターをご覧ください。 ja 다운로드 센터에서 전체 지침 및 유틸리티를 확인하십시오 . ko กรุณาเข้าศูนย์การดาวน์โหลดเพื่อดาวน์โหลดคู่มือฉบับสมบูรณ์และโปรแกรมอรรถประโยชน์ต่างๆ th Tam kılavuzumuz ve yardımcı hizmetlerimiz için İndirme Merkezi'ni ziyaret edin. tr A teljes útmutatók és segédprogramok megtekintéséhez keresse fel a Letöltési központot. hu cs Kompletního průvodce a nástroje najdete na webu Centrum stahování. Odwiedź Centrum pobierania, aby uzyskać kompletne przewodniki i pl narzędzia. . للحصول عىل األدلة واألدوات تفضل بزيارة مركز التنزيل ar املساعدة الكاملة This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 1. This device may not cause harmful interference. 2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. FCC Class B Notice: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: • Reorient or relocate the receiving antenna. • Increase the separation between the equipment and receiver. • Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. • Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help. Modifications: Any modifications made to this device that are not approved by QNAP Systems, Inc. may void the authority granted to the user by the FCC to operate this equipment. This QNAP NAS complies with CE Compliance Class B. According to the requirement of the WEEE legislation the following user information is provided to customers for all branded QNAP products subject to the WEEE directive. This symbol on the product or on its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product. 更多關於安全、法規,與環境法令遵循相關的資訊,請參閱以下網址 qnap. com/regulatory/。

helpdesk.qnap.comdocs.qnap.com Printed in Taiwan P/N: 51000-024627-RS


FREE ENGLISH PDF

OPERATING INSTRUCTIONS

USER GUIDE - USER MANUAL

OWNER GUIDE - OWNER MANUAL

REFERENCE GUIDE - REFERENCE MANUAL

INSTRUCTION GUIDE - INSTRUCTION MANUAL

Leave a Reply