Click here to download ATAG HI9272SVC (01) PDF MANUAL


PDF Content Summary:

****** Page 1 ****** Gebruiksaanwijzing inductiekookplaat Instructions for use induction hob ATAG 1-418471 svc 1-418471 H18472SVC H18472SVlC 1-419271 svc 1-419271 SVIC H19272SVC H19272SVIC

****** Page 2 ****** Handleiding Manual Gebruikte pictogrammen – Pictograms used Belangrijk om te weten – Important information Tip – Tip NL3 – NL 32 EN 32

****** Page 3 ****** INHOUDSOPGAVE Uw inductiekookplaat Inleiding Bedieningspaneel Beschrijving Gebruik Werking van de aanraaktoetsen Inductiekoken Werking inductie Inductiegeluiden Pannen Bediening Inschakelen en vermogen instellen Automatische pan detectie (APd) Restwarmte-indicatie Boost Vermogen verdeling kookzones Bridge induction Uitschakelen Stand-by modus Eco stand-by modus Kinderslot Pauze Herkennen van een modus Timer / Kookwekker Geluidssignaal in- en uitschakelen Automatische kookprogramma’s Gezond koken Kookstanden Onderhoud Reinigen Storingen Algemeen Storingstabel Service Aanvullende service eisen voor geintegreerde kookplaten Informatie (EU) 66/2014 Milieuaspecten Afvoeren toestel en verpakking 4 5 6 8 8 9 9 10 12 12 13 13 13 14 14 15 15 16 16 17 18 19 20 24 25 26 27 27 30 31 32 ATAG

****** Page 4 ****** UW INDUCTIEKOOKPLAAT Inleiding Deze inductiekookplaat is ontworpen voor de echte kookliefhebber. Koken op een inductiekookplaat heeft een aantal voordelen. Het is comfortabel, omdat de kookplaat snel reageert en ook op een zeer laag vermogen is in te stellen. Dankzij het hoge vermogen gaat het aan de kook brengen zeer snel. De ruime afstanden tussen de kookzones maken het koken ook comfortabel. Koken op een inductiekookplaat verschilt met koken op een traditioneel toestel. Inductiekoken maakt gebruik van een magnetisch veld om warmte op te wekken. Dit betekent dat u niet zomaar een willekeurige pan kunt gebruiken. Het hoofdstuk pannen geeft u hierover meer informatie. Voor optimale veiligheid is de inductiekookplaat uitgerust met meerdere temperatuurbeveiligingen en een restwarmtesignalering die aangeeft welke kookzones nog heet zijn. In deze handleiding staat beschreven op welke manier u de inductie- kookplaat zo optimaal mogelijk kunt benutten. Naast informatie over de bediening treft u 00k achtergrondinformatie aan die van dienst kan zijn bij het gebruik van dit product. Tevens zijn kooktabellen en onderhoudstips opgenomen. Lees de separate veiligheidsvoorschriften voordat u het toestel in gebruik neemt! Lees de gebruiksaanwijzing geheel en aandachtig door voordat u het apparaat gaat gebruiken en bewaar deze zorgvuldig voor latere raadpleging. De handleiding dient bovendien als referentie voor de servicedienst. Plak daarom het los bijgeleverde gegevensplaatje in het daarvoor bestemde kader, achter in de handleiding. Het gegevensplaatje bevat alle informatie die de servicedienst nodig heeft om adequaat op uw vragen te reageren. Veel kookplezier! ATAG

****** Page 5 ****** UW INDUCTIEKOOKPLAAT Bedieningspaneel 17 O boost 7 16 15 14 2 4 1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 18 MENU wok 5 6 8 13 9 12 10 Pauzetoets Pauze-indicatie Kinderslotindicatie/Eco stand-by indicatie Sleuteltoets (kinderslot- / eco stand-by functie) Menufuncties inductie Slide control (12 standen) Standen-indicatie Boost indicatie Tijd verlagen toets Tijd ophogen toets Timer/kookwekker ‘Minuten achter de punt’ indicatie Timer-/kookwekkertoets Kookwekkerindicatie Timerindicatie Bridge functie toets (koppelt twee kookzones aan elkaar tot één grote zone die met één slider te bedienen is) Aan-/uittoets Menutoets ATAG

****** Page 6 ****** UW INDUCTIEKOOKPLAAT Beschrijving H19271SVC / 1419271 SVIC H19272SVC / H19272SVlC 3. Kookzone Ø 260 / 5,5 kW (dubbel ring) 4. Bridge induction zone 180 x 220 mm / 3,7kW (koppelbare zones) ATAG

****** Page 7 ****** UW INDUCTIEKOOKPLAAT H18471SVC / H18471SVlC H18472SVC / H18472SVlC 1. Kookzone Ø 210 / 3,7 kW 2. Kookzone Ø 180 / kW 4. Bridge induction zone 180 x 220 mm / 3,7 kW (koppelbare zones) ATAG

****** Page 8 ****** GEBRUIK Werking van de aanraaktoetsen Inductiekoken Geen warmteverlies en de handgrepen b/ijven koud bij inductiekoken ATAG Het bedienen van de kookplaat door middel van de aanraaktoetsen en slider is even wennen als u andere bediening gewend bent. Leg uw vingertoppen plat op de toetsen voor het beste effect. U hoeft niet hard te drukken. De aanraaksensoren zijn zodanig ingesteld dat deze alleen reageren op de druk en het formaat van vingertoppen. De kookplaat is niet te bedienen met andere voorwerpen en zal bijvoorbeeld niet inschakelen als uw huisdier over de kookplaat loopt. Inductiekoken is snel • In het begin zult u verrast zijn door de snelheid van het toestel. Vooral het op een hogere stand aan de kook brengen gaat zeer snel. 0m overkoken of droogkoken te voorkomen, kunt u er het beste altijd bij blijven. Het vermogen past zich aan Bij inductiekoken wordt alleen dat deel van de zone benut waar de pan op staat. Gebruikt u een kleine pan op een grote zone, dan zal het vermogen zich aanpassen aan de diameter van de pan. Het vermogen zal dus kleiner zijn en het zal langer duren voordat het gerecht in de pan aan de kook is. Let op • Zandkorreltjes kunnen krasjes veroorzaken die niet meer te verwijderen zijn. Zet daarom alleen pannen met een schone bodem op het kookvlak en til pannen altijd op als u ze verplaatst. • Gebruik de kookplaat niet als werkvlak. • Kook altijd met het deksel op de pan om energieverlies te voorkomen.

****** Page 9 ****** GEBRUIK Werking inductie 4 3 2 De spoe/ (1) in de kookplaat (2) wekt een magnetisch veld (9) opr Door een pan met een ijzeren bodem (4) op de spoel te plaatsen ontstaat in de panbodem een inductiestroomr Inductiege/uiden In het toestel wordt een magnetisch veld opgewekt. Door een pan met een ijzeren bodem op een kookzone te plaatsen ontstaat in de panbodem een inductiestroom. Deze inductiestroom wekt warmte op in de panbodem. Comfortabel De elektronische regeling is nauwkeurig en eenvoudig in te stellen. Op de laagste stand kunt u bijvoorbeeld chocolade direct in de pan smelten of ingrediönten bereiden die u gewoonlijk au bain marie verwarmt. Snel Door het hoge vermogen van de inductiekookplaat gaat het aan de kook brengen erg snel. Het doorkoken kost evenveel tijd als koken op een andere kookplaat. Schoon De kookplaat is eenvoudig te reinigen. Doordat de kookzones niet heter worden dan de pan zelf, kunnen voedselresten niet inbranden. Veilig De warmte wordt opgewekt in de pan zelf. De glasplaat wordt niet warmer dan de pan. Hierdoor blijft de kookzone een Stuk koeler dan die van bijvoorbeeld een keramische kookplaat of een gasbrander. Na het wegnemen van een pan is de kookzone snel afgekoeld. Tikkend geluid Een licht tikkend geluid wordt veroorzaakt door de vermogensverdeling van de voorste en de achterste zone. 00k bij lage kookstanden kan een zacht tikkend geluid optreden. Pan maakt geluid De pannen kunnen geluid maken tijdens het koken. Dit wordt veroorzaakt door de doorstroming van de energie van de kookplaat naar de pan. Met name bij een hoge kookstand is dit normaal bij bepaalde pannen. Het is niet schadelijk voor de pan of de kookplaat. ATAG

****** Page 10 ****** Geschikt Speciale roestvrijstalen pannen Class Induction Solide geémailleerde pannen Geémailleerde gietijzeren pannen NL 10 GEBRUIK Pannen ATAG Ventilator maakt geluid 0m de levensduur van de elektronica te vergroten, is het apparaat voorzien van een ventilator. Als u het apparaat intensief gebruikt, wordt de ventilator ingeschakeld en hoort u een zoemend geluid. 00k nadat u het apparaat heeft uitgeschakeld, kan de ventilator nog geluid maken. Automatische pandetectie Wanneer de automatisch pandetectie (APd) actief is, is een tikkend geluid waarneembaar ook als de zone niet in gebruik is. Pannen voor inductiekoken Inductiekoken stelt eisen aan de kwaliteit van de pannen. Let op! • Pannen waarmee al eerder op een gaskookplaat is gekookt, zijn niet meer geschikt voor inductiekoken. • Gebruik alleen pannen die geschikt zijn voor elektrisch- en inductiekoken met: een dikke bodem van minimaal 2,25 mm; een vlakke bodem. • Het beste zijn pannen met het “Class Induction” keurmerk. Tip Met een magneet kunt u zelf controleren of uw pannen geschikt zijn. Wanneer de magneet wordt aangetrokken, is de pan geschikt. Ongeschikt Aardewerk Roestvrijstaal Porselein Koper Kunststof Aluminium

****** Page 11 ****** GEBRUIK Let op! Wees voorzichtig met dunne plaatstaal geémailleerde pannen: • op een hoge stand kan het emaille er afspringen wanneer de pan te droog is; • door het hoge vermogen kan de panbodem gemakkelijk kromtrekken. Let op! Gebruik nooit pannen met een vervormde bodem. Een holle of bolle bodem kan de werking van de oververhittingsbeveiliging belemmeren. Het toestel kan dan te warm worden waardoor de glasplaat kan barsten en de panbodem kan smelten. Schade, ontstaan door het gebruik van ongeschikte pannen of droogkoken, valt buiten de garantie. Minimale pandiameter De minimale diameter van de panbodem bedraagt 12 cm (16 cm voor Bridge induction zones). Het beste resultaat bereikt u door een pan te nemen met dezelfde diameter als de kookzone. Bij te kleine pannen schakelt de kookzone niet in. Snelkookpannen Inductiekoken is zeer geschikt voor het koken in snelkookpannen. De kookzone reageert zeer snel, waardoor de snelkookpan ook snel op druk komt. Zodra u een kookzone uitschakelt, Stopt het kookproces direct. ATAG

****** Page 12 ****** BEDIENING Inschakelen en vermogen instellen o 1. 2. 3. 4. Druk op de sleuteltoets. Er klinkt een enkel geluidssignaa/. Plaats een pan op het midden van een kookzone. De APd registreert een pan en in de display verschijnt een knipperende Wanneer u geen verdere actie onderneemt, schakelt de kookzone na 10 seconden vanzelf uit. Schuif met uw vinger over de slide control (met de klok mee) of tip met uw vinger op de slide control om de gewenste stand in te stellen. De kookplaat start automatisch in de ingestelde stand. Stel een hoger of lager vermogen in door met uw vinger over de slide control te schuiven of op de slide control te tippen. Het vermogen is in te stellen in 12 standen. Daarnaast is er nog de stand boost’ voor de inductiezones. Let op! Indien de APd functie uitgeschakeld is, schakel dan de kookzone in met de aan/uittoets. Automatische pan detectie (APd) NL 12 Als er, na het inschakelen van de kookplaat, een pan op een inactieve kookzone geplaatst wordt licht de corresponderende bediening op en kan deze direct bedient worden (zonder de aan-/uittoets te bedienen). Als de kookzone niet binnen 10 seconden wordt ingeschakelt gaat deze vanzelf weer uit. De kookzone kan vervolgens weer geactiveerd worden door de pan te verwijderen en opnieuw op de kookzone te plaatsen of door gebruik te maken van de aan-/uittoets. APd in- en uitschakelen Deze functie is standaard actief, maar kan ook uitgeschakeld worden. Schakel de functie uit door de kookplaat uit te schakelen. In de seco stand-by modus’ vervolgens de ‘Pauze’ toets 5 seconden te bedienen. Op de displays verschijnt dan SAPd OFF’. Door de handeling te herhalen wordt de functie weer geactiveerd en verschijnt SAPd On’ in de display. Pandetectie Indien de kookplaat na het instellen van een kookvermogen geen (ijzerhoudende) pan detecteert, zal het display blijven knipperen en de kookzone blijft koud. Indien er binnen 1 minuut geen (ijzerhoudende) pan geplaatst wordt, schakelt de kookzone automatisch uit. ATAG

****** Page 13 ****** BEDIENING Restwarmte-indicatie o Boost o boost Na gebruik van een kookzone kan de gebruikte zone nog een tijd heet blijven. Zolang de kookzone heet is, blijft er een ‘H’ in de display staan. De ‘boost’ functie kunt u gebruiken om gedurende een korte tijd (maximaal 10 minuten) op het hoogste vermogen te koken. Na het verstrijken van de maximale boosttijd wordt het vermogen verlaagd naar stand 12. Boost inschakelen 1. Zet een pan op een kookzone en schakel de kookzone in. 2. Tip met uw vinger twee keer op het einde van de slide control om de stand boost’ in te stellen. ‘Boost’ en ’12’ verschijnen in het display. De boost functie uitschakelen De boost functie is ingeschakeld, in de display is stand 12 en ‘boost’ zichtbaar. 1. Tip met uw vinger op een willekeurige plek op de slider. In de display verschijnt een lagere stand. Of: 2. Druk op de aan-/uittoets van de kookzone die u wilt uitschakelen. Er klinkt een enkel geluidssignaal en de display dooft. De kookzone is nu helemaal uit. Vermogen verdeling kookzones Afhankelijk van het toestel type kunnen kookzones elkaar beinvloeden. Wanneer meerdere kookzones tegelijk ingeschakeld zijn, wordt het beschikbare vermogen over de zones verdeeld. Wanneer tijdens het instellen het maximale vermogen van de combinatie van kookstanden is bereikt, worden één of meerdere zones automatisch naar de dan hoogst mogelijke stand gereduceerd. Dit wordt aangegeven door knipperen van het desbetreffende bedieningselement. De laatst ingestelde kookzone heeft hierbij voorrang. ATAG NL 13

****** Page 14 ****** BEDIENING Bridge induction De Bridge induction zones kunnen aan elkaar gekoppeld worden. Hierdoor ontstaat 1 grote zone die gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld de ATAG grillplaat, de ATAG teppanyaki, een grote vispan of meerdere pannen op hetzelfde vermogen. • Indien de Bridge induction zones gekoppeld zijn kunnen deze niet op boost gezet worden en kunnen de menufuncties niet gebruikt worden. • Gebruik een (vis)pan die ten minste een van de Bridge induction zones in het midden bedekt. Bridge functie inschakelen 1. 2. 3. 4. Zet de grote pan op beide kookzones zodat deze beide goed bedekt zijn. Schakel de voorste kookzone in. Druk twee seconden op de bridge functie toets van de voorste slide control om de stand ‘bridge’ in te stellen. ‘br’ verschijnt in de display van de achterste zone. De achterste zone is niet meer te bedienen. Schuif met uw vinger over de voorste slide control (met de klok mee) of tip met uw vinger op de slide control om de gewenste stand in te stellen. Beide zones worden verhit in de ingestelde stand. NL 14 Bridge functie uitschakelen 1. Druk twee seconden op de bridge functie toets van de voorste slide control om de stand ‘bridge’ uit te schakelen. De bridge functie word uitgeschakeld, het achterste display dooft, in de voorste display staat stand 1. Of: 2. Druk op de aan-/uittoets van de voorste kookzone om beide zones uit te schakelen. Er klinkt een enkel geluidssignaal en de display dooft. De kookzone is nu helemaal uit. Uitschakelen Eén kookzone uitschakelen Druk op de aan-/uittoets van de kookzone die u wilt uitschakelen. Er klinkt een enkel geluidssignaa/ en de slider dooft. • Indien alle kookzones op deze manier uitgeschakeld zijn staat de kookplaat automatisch in stand-by modus (Zie 00k ‘stand-by modus’). ATAG

****** Page 15 ****** BEDIENING Alle kookzones tegelijk uitschakelen Druk kort op de sleuteltoets om alle kookzones gelijktijdig uit te schakelen. Er klinkt een enkel geluidssignaaL Naast de sleuteltoets blijft een rood lampje langzaam aan en uit gaan. • De kookplaat staat nu in de eco stand-by modus (Zie ook seco stand-by modus’). Stand-by modus In stand-by modus is de kookplaat uitgeschakeld. U kunt naar de stand-by modus schakelen vanuit eco stand-by modus, of door alle afzonderlijke kookzones uit te schakelen. Vanuit de stand-by modus kunt u direct beginnen met koken door op de aan-/uittoets van de gewenste kookzone te drukken. De kookplaat vanuit eco stand-by modus naar stand-by modus schakelen Het rode /ampje naast de s/euteltoets blijft /angzaam aan en uit gaan. • Druk kort op de sleuteltoets om naar stand-by modus te schakelen. Er klinkt een enkel geluidssignaal. Alle lampjes op de kookp/aat zijn uit, behalve eventueel de restwarmte-indicator Eco stand-by modus In eco stand-by modus is de kookplaat uitgeschakeld en verbruikt de kookplaat het minste energie. De kookplaat kan naar eco stand-by modus geschakeld worden vanuit de stand-by modus en wanneer er nog kookzones actief zijn. Wist u dat De kookplaat in eco stand-by modus minder dan W verbruikt. In netwerkgebonden eco stand-by modus, waarbij de Wifi functionaliteit o ingeschakeld is, ligt het verbruik bij onder W Dit is nog minder dan in de stand-by modus van de kookplaat. De kookplaat naar eco stand-by modus schakelen • Druk kort op de sleuteltoets. Er klinkt een enkel geluidssignaal. De eco stand-by modus is actief, het rode lampje naast de s/euteltoets blijft langzaam aan en uit gaan. ATAG NL 15

****** Page 16 ****** NL 16 BEDIENING Kinderslot Pauze ATAG Vanuit de eco stand-by modus kunt u niet meteen beginnen met koken. Hiervoor moet de kookplaat eerst naar stand-by modus geschakeld worden. Wist u dat Na 20 minuten in de stand-by modus schakelt de kookplaat automatisch naar eco stand-by modus om onnodig energieverbruik te voorkomen. U kunt de kookplaat met het kinderslot vergrendelen. Onbedoeld inschakelen van de kookzones wordt hiermee voorkomen. De kookplaat naar kinderslot schakelen Druk gedurende 2 seconden op de sleuteltoets. Er klinkt een dubbel geluidssignaa/. Alle toetsen zijn nu inactief behalve de sleute/toets. De kookplaat schakelt eerst naar eco stand-by modus en dan door naar de kinderslot modus. Het rode /ampje brandt constant. Druk nogmaals 2 seconden op de kinderslottoets om de kookplaat van het kinderslot te halen. Er klinkt een enkel ge/uidssignaal. De kookplaat is nu in stand-by modus. Het rode lampje naast de sleuteltoets is uit. Tip Zet de kookplaat in de kinderslot modus voordat u de kookplaat gaat reinigen om te voorkomen dat deze per ongeluk inschakelt. Wist u dat Wanneer de kookplaat op het kinderslot staat, deze net zo weinig energie verbruikt als in de eco stand-by modus. Met de pauze functie kunt u de gehele kookplaat tijdens het koken gedurende 5 minuten cop pauze’ zetten. De energietoevoer naar de kookzone stopt, zonder instellingen te verliezen. Denk er echter aan dat de kookzone nog een tijd heet blijft, verwijder delicate gerechten daarom bij voorkeur van de kookzone.

****** Page 17 ****** BEDIENING De kookplaat naar pauze modus schakelen • Druk éénmaal op de pauzetoets. Er klinkt een dubbel geluidssignaa/, de kookzones gaan naar een lagere stand en het rode lampje naast de pauzetoets knippert. Eventueel ingestelde timers/kookwekkers staan stil. Alle kookzones worden automatisch teruggeschakeld naar stand Alle toetsen zijn inactief behalve de sleuteltoets en de CS pauzetoets. 00k de aan-/uittoetsen van de afzonderlijke kookzones blijven actief, echter deze reageren met een vertraging van twee seconden zodat u het bedieningspaneel kunt schoonmaken. • Indien u binnen 5 minuten nogmaals op de pauzetoets drukt, zullen de gepauzeerde kookprocessen hervatten. Er k/inkt een dubbel geluidssignaa/, de kookplaat hervat de instel/ingen zoals deze voor de pauze ingesteld zijn. • Indien u binnen 5 minuten geen verdere actie onderneemt: Worden alle actieve kookzones automatisch uitgeschakeld. Daarna blijft de pauzetoets nog 25 minuten knipperen om aan te geven dat de kookprocessen door de pauze modus zijn beéindigd. Na 25 minuten schake/t de kookplaat automatisch van pauze modus naar eco stand-by modus. Herkennen van een modus De stand-by modus Er brandt geen enkel lampje. Het rode lampje naast de sleuteltoets blijft De eco stand-by modus langzaam aan en uit gaan. Het rode lampje naast de sleuteltoets De kinderslot modus brandt constant. Het rode lampje naast de pauzetoets De pauze modus knippert. ATAG NL 17

****** Page 18 ****** BEDIENING Timer / Kookwekker De timer-/kookwekkertoets van elke kookzone heeft twee functies: NL 18 .min ATAG De timerfunctie Deze functie is te herkennen aan het rode pijltje naar boven. In de timerfunctie loopt de tijd op. De timer is niet te koppelen aan een kookzone. De timerfunctie schakelt na het drukken op de timer-/ kookwekkertoets na 3 seconden vanzelf in als u niets doet. Let op! De kookwekkerfunctie Deze functie is te herkennen aan het rode pijltje naar beneden. In de kookwekkerfunctie telt de tijd af. De kookwekker is te koppelen aan een kookzone. Dit houdt in dat de kookzone uitschakelt als de ingestelde tijd afgelopen is. De kookwekkerfunctie is te bereiken vanuit de timerfunctie door op de + of – toets te drukken. • Per kookzone is één timer/kookwekker beschikbaar. • De timer-/kookwekkerfunctie kan ook gebruikt worden zonder een bijbehorende kookzone te activeren. De timer inschakelen • Druk éénmaal op de timer-/kookwekkertoets van de kookzone. De display van de timer licht op en u ziet drie nu/len knipperen. Daar onder verschijnt een + en -. Als u geen tijd instelt met de + of – toets gaat na 3 seconden automatisch de timer lopen. De timer loopt tot maximaal 9 uur en 59 minuten. Het rode pij/tje naar boven licht op en de tijd loopt op. • Druk nogmaals op de timer-/kookwekkertoets om deze uit te schakelen. De kookwekker inschakelen • Druk éénmaal op de timer-/kookwekkertoets van de kookzone. • Druk op de + of – toets om van de timerfunctie naar de kookwekkerfunctie te schakelen. Daarna kunt met de + toets de gewenste kookduur instellen. Vervolgens kunt u met de – toets de ingestelde tijd aanpassen.Het rode pijltje naar beneden licht op. De tijd telt af.

****** Page 19 ****** BEDIENING .min • Druk nogmaals op de timer-/kookwekkertoets om deze weer uit te schakelen. Let op! • De kookwekker is gekoppeld aan de kookzone indien de bijbehorende kookzone ingeschakeld is. • Indien de kookwekker gekoppeld is aan een kookzone zal de kookzone uitschakelen nadat de ingestelde tijd verstreken is. Het kookwekkeralarm gaat af en geeft gedurende een kwartier in afnemende mate een geluidssignaal, terwij/ ‘0.00’ en het rode pijltje naar beneden blijven knipperen. Druk nogmaals op de timer-/ kookwekkertoets of verwijder de pan van de kookzone om het kookwekkera/arm uit te schakelen. De kookduur instellen • Schakel de kookwekker in. Toets Stappen van x per toetsaanraking x = 1 minuut x = 10 seconden x = 30 seconden x = 1 minuut Tijdsduur 0.00 tot 5.00 – 0.00 9.00 – 5.00 tot 9.00 Na 9 minuten en O seconden (‘9.00’) verschijnt boven het display het woord ‘-min’ en tellen de minuten verder op achter de punt. Tip U kunt de + of – toets ingedrukt houden om sneller de gewenste kookduur in te stellen. Geluidssignaal in- en uitschakelen • Houd tegelijkertijd de menutoets en de timer-/kookwekkertoets ingedrukt totdat u een geluidssignaal hoort. Het ge/uidssignaal is nu uitgeschake/d voor alle toetsbedieningen, behalve bij de pauzetoets en de sleute/toets. Let wel: het kookwekkeralarm en het ge/uidssignaal bij foutme/dingen zijn niet uit te schakelen. ATAG NL 19

****** Page 20 ****** BEDIENING Gebruik dezelfde toetscombinatie om het geluid weer in te schakelen. Automatische kookprogramma’s NL 20 MENU wok ATAG o Uw kookplaat is voorzien van 6 automatische kookprogramma’s. De eventuele eindtijd van een automatisch kookprogramma kunt u zelf instellen met behulp van de kookwekkerfunctie. De kookprogramma’s zijn gebaseerd op gangbare hoeveelheden. De tabellen zijn bedoeld als richtlijn, door de ruime marges kunt u het gerecht naar uw eigen wensen aanpassen. Een automatisch kookprogramma instellen De kookzone is ingeschake/d. Druk op de menutoets. Een reeks van 6 iconen licht op, waarvan 1 icoon feller dan de anderen. Druk nogmaals op de menutoets, of houd de menutoets ingedrukt om naar de volgende menufunctie te gaan. Het gekozen kookprogramma start automatisch na 3 seconden. Een ‘A’ van ‘automatisch’ verschijnt in de display. Indien er een automatisch kookprogramma actief is, kunt u door met uw vinger op de slide control te tippen terugkeren naar het handmatige kookproces. Let op! Er kan geen kookprogramma gebruikt worden als de Bridge zone’s zijn gekoppeld.

****** Page 21 ****** BEDIENING (Aan)kookfunctie*/** Brengt de inhoud van de pan aan de kook (100 oc) en houdt deze aan de kook. Er klinkt een geluidssignaal als de inhoud aan de kook is of als het gerecht moet worden toegevoegd. Deze functie werkt alleen zonder deksel op de pan. 1-3 3-5 3-5 6-8 9-15 9-15 1-3 1 incl. groenten 3-4 1,5 1 incl. groenten 3-4 1,5 1 incl. groenten 1 incl. groenten 1 incl. groenten 6-8 6-8 2-6 8-12 2-4 200 – 400 g 2-4 200 – 400 g 4-5 400 – 500 g 1-2 100 – 200 g 2-3 200 – 300 g 4-6 4-6 400 – 600 g Gerecht Gekookte aardappelen Gekookte Aantal Hoeveelheid personen (harde) groenten 4 – Eieren Rijst Pasta 6 200 – 500 g 500 – 800 g 500 – 800 g 1000 – 1400 g 1500 – 2200 g 1500 – 2200 g 150 – 250 g 300 – 500 g goo – 500 g 500 – 750 g 750 – 900 g 750 – 900 g 2 – 6 eieren 8 – 12 eieren 100 g 400 – 600 g pan Steelpan (Ø 200) Lage pan (Ø 200) Hoge pan @ 200) Hoge pan @ 200) Grote pan (Ø 240) Grote pan (Ø 240) Steelpan @ 200) Lage pan @ 200) Hoge pan @ 200) Hoge pan @ 200) Grote pan (Ø 240) Grote pan (Ø 240) Steelpan @ 200) Lage pan (Ø 200) Steelpan @ 200) Lage pan @ 200) Hoge pan @ 200) Hoge pan @ 240) Lage pan (Ø 200) Hoge pan @ 200) Grote pan (Ø 240) Grote pan (Ø 240) Zone Ø 145 Ø 180 ø 180 Ø 210 / bridge Ø 260 Ø 260 dubbel ø 145 Ø 180 ø 180 ø 210 / Bridge Ø 260 Ø 260 dubbel ø 145 Ø 180 145 Ø 180 Ø 180 Ø 210 / Bridge Ø 180 Ø 210 / Bridge Ø 260 Ø 260 dubbel De pan vullen tot: (begin kookproces) 1 incl. aardappelen 1 incl. aardappelen 1,5 1 incl. aardappelen 2,5 1 incl. aardappelen 1 incl. aardappelen 1 incl. aardappelen 1 incl. groenten 1 incl. eieren 1 incl. 1 alleen water 1) 1 alleen water 1) 1,5 1 alleen water 2,0 1 alleen water 1 alleen water 1) 1 alleen water i) 1 alleen water i) 3,5 1 alleen water 1) Na het geluidssignaa/ kan de rijst of pasta worden toevoegd. * Deze functie werkt het best met pannen die door ATAG worden geadviseerd (Zie hiervoor atagservice.n/). ** Deze menufuncties werken het best als ze worden opgestart aan het begin van het kookproces. ATAG NL 21

****** Page 22 ****** BEDIENING Sudderfunctie* De temperatuur van het gerecht wordt constant tegen het kookpunt (90 oc – 95 oc) aangehouden. De sudderstand werkt het beste met een deksel op de pan. Dikkere gerechten moeten elke 15 minuten omgeroerd worden. De maximale suddertijd is 8 uur, tenzij er met behulp van een timer een kortere tijd ingesteld is. Gerecht Saus of soep Hoeveelheid +/- II II II 2.5 1 pan Lage pan @ 200) Lage pan @ 200) Hoge pan (Ø 200) Lage pan (Ø 200) Hoge pan (Ø 200) Grote pan (Ø 240) Grote pan (Ø 240) Zone Ø 145 Ø 180 Ø 180 Ø 210 / Bridge Ø 210 / Bridge Ø 260 Ø 260 dubbel Warmhoudfunctie* De temperatuur van het gerecht wordt automatisch op een constante temperatuur van 70 oc – 75 oc gehouden. De warmhoudstand werkt het beste met een deksel op de pan. Grotere hoeveelheden en dikkere gerechten moeten af en toe geroerd worden. De maximale warmhoudtijd is 8 uur, tenzij er met behulp van een timer een kortere tijd ingesteld is. Gerecht Alle gerechten Aantal Hoeveelheid Pan personen +/- 2-3 4 4 8 8 1 ooo g 1500 g 2000 g 2000 g 4000 g 4000 g Steelpan (Ø 200) Lage pan (Ø 200) Hoge pan (Ø 200) Hoge pan (Ø 200) Grote pan @ 240) Grote pan @ 240) Zone Ø 145 Ø 180 Ø 180 Ø 210 / Bridge Ø 260 Ø 260 dubbel NL 22 * Deze functie werkt het best met pannen die door ATAG worden geadviseerd (Zie hiervoor atagservice.n/). ATAG

****** Page 23 ****** BEDIENING Wokfunctie*/** De wokstand zorgt voor een optimale woktemperatuur, zowel voor wok de olie als voor het wokken. Na het geluidssignaal is de pan op temperatuur, de olie kan in de pan en daarna het gerecht. 1-2 1-2 3-4 3-4 1-2 1-2 150 – 200 g 2-3 4-5 500 – 600 g 500 – 600 g Gerecht groenten Aantal Maximale personen hoeveelheid vlees of vis / groente 300 g / 300 g 300 g / 300 g 600 g / 600 g 600 g / 600 g 300 g / 300 g pan Wokpan Wokpan Wokpan Wokpan Wokpan Zone Ø 145 Ø 180 Ø 210/ Bridge Ø 260 Ø 260 dubbel Braadfunctie*/** De braadstand zorgt voor een optimale braadtemperatuur. Na het geluidssignaal is de pan op temperatuur. De olie of boter kan in de pan en daarna het gerecht. Gerecht Aantal Hoeveelheid personen 200 – 400 g 400 – 500 g pan Koekenpan Koekenpan Koekenpan Koekenpan Koekenpan Zone Ø 145 Ø 180 Ø 210/ Bridge Ø 260 Ø 260 dubbel * Deze functie werkt het best met pannen die door ATAG worden geadviseerd (Zie hiervoor atagservice.n/). ** Deze menufuncties werken het best als ze worden opgestart aan het begin van het kookproces. ATAG NL 23

****** Page 24 ****** BEDIENING Grillfunctie*/** De grillstand zorgt voor een optimale grilltemperatuur. Er klinkt een geluidssignaal als de pan op temperatuur is. 1-2 100 – 200 g 2-3 200 – goo g 3-4 Gezond koken Gerecht Aantal personen Vlees, vis, groenten Hoeveelheid Pan goo – 400 – 400 – 400 g 600 g 600 g Grill pan / Plaat Grill pan / Plaat Grill pan / Plaat Grill pan / Plaat Grill pan / Plaat Zone Ø 145 Ø 180 Ø 210 / Bridge Ø 260 Ø 260 dubbel Rookpunt van verschillende oliesoorten 0m gezond te bakken, adviseert Atag om de oliesoort af te stemmen op de baktemperatuur. Elke oliesoort heeft een ander rookpunt waarbij giftige gassen vrijkomen. In onderstaande tabel ziet u de rookpunten van verschillende oliesoorten. Olie Extra vierge olijfolie Boter Kokosolie Raapzaadolie Vierge olijfolie Zonnebloemolie Maisolie Arachideolie Olijfolie Rijstolie Rookpunt oc 160 oc 177 oc 177 oc 204 oc 216 oc 227 oc 232 oc 232 oc 242 oc 255 oc * Deze functie werkt het best met pannen die door ATAG worden geadviseerd (Zie hiervoor atagservice.n/). ** Deze menufuncties werken het best als ze worden opgestart aan het begin van het kookproces. NL 24 ATAG

****** Page 25 ****** BEDIENING Kookstanden Het onderstaande overzicht is uitsluitend bedoeld als leidraad, omdat de instelwaarde afhankelijk is van de hoeveelheid en samenstelling van het gerecht en de pan. Gebruik ‘boost’ en stand 11 en 12 voor: • snel aan de kook brengen en slinken van bladgroenten • verhitten van olie en vet; • onder druk brengen van een snelkookpan; • wokken. Gebruik stand 9 en 10 voor: • aanbraden van vlees en bakken van vis; • bakken van omeletten; • bakken van gekookte aardappelen; • frituren. Gebruik stand 7 en 8 voor: bakken van dikke pannenkoeken; bakken van dik, gepaneerd vlees; uitbakken van spek of bacon; bakken van rauwe aardappelen; bakken van wentelteefies; bakken van gepaneerde vis; doorkoken pasta; bakken en garen van dun vlees en aanbraden groot vlees. Gebruik stand 4 t/m 6 voor: • doorkoken; • ontdooien van harde groenten; • bakken en garen van dikker vlees; stomen. Gebruik stand t/m 3 voor: trekken van bouillon; pocheren en warmhouden; bereiden van stoofvlees; smoren van groenten; smelten van chocolade en kaas. ATAG NL 25

****** Page 26 ****** NL 26 ONDERHOUD Reinigen ATAG Tip Schakel, voordat u met schoonmaken begint, eerst het kinderslot in. Dagelijkse reiniging • Regelmatig onderhoud direct na gebruik voorkomt dat overge- kookt voedsel lange tijd kan inwerken en hardnekkige, moeilijk te verwijderen vlekken veroorzaakt. Gebruik hiervoor een mild reinigingsmiddel. • Nadrogen met keukenpapier of een droge doek. Hardnekkige vlekken de glasplaat Maak de glasplaat schoon met een speciaal reinigingsmiddel voor ceramische kookplaten. Waterkringen of kalkresten reinigt u het makkelijkst met behulp van schoonmaakazijn. Hardnekkige vlekken • 00k hardnekkige vlekken zijn met een mild reinigingsmiddel, bijvoorbeeld afwasmiddel, te verwijderen. • Verwijder waterkringen en kalkresten met schoonmaakazijn. Metaalsporen (ontstaan door schuiven van pannen) zijn vaak lastig te verwijderen. Hiervoor zijn speciale middelen verkrijgbaar. • Verwijder overgekookte voedselresten met een glasschraper. 00k gesmolten kunststof en suiker kunt u verwijderen met een glasschraper. Nooit gebruiken • Gebruik nooit schuurmiddelen. Deze veroorzaken krasjes waarin zich kalk en vuil ophopen. • Gebruik ook nooit scherpe voorwerpen, zoals staalwol en schuursponsjes.

****** Page 27 ****** STORINGEN Algemeen Indien u een barstje of scheurtje (hoe klein 00k) op de glasplaat ziet, schakel dan de kookplaat onmiddellijk uit, neem direct de stekker van de kookplaat uit het stopcontact, verbreek de (automatische) zekering(en) in de meterkast of zet de schakelaar in de meterkast op nul bij een vaste aansluiting. Neem vervolgens contact op met de servicedienst. Storingstabel Wanneer u twijfelt over de goede werking van uw kookplaat betekent dit niet automatisch dat er een defect is. Controleer in elk geval de volgende punten in onderstaande tabel of kijk voor meer informatie op de website Let op Indien het vierkante, rode lampje boven de pauzetoets knippert (en geen van onderstaande storingen van toepassing is) neem dan contact op met de servicedienst. Sym ptoom Bij het in werking stellen verschijnen er tekens in de displays. De ventilatie blijft nog enkele minuten doorwerken nadat de kookplaat is uitgeschakeld. De kookplaat geeft bij de eerste kookbeurten een lichte geur af. U hoort een licht tikkend geluid op uw kookplaat. Mogelijke oorzaak Dit is de standaard opstartroutine. Afkoeling van de kookplaat. Opwarmen nieuw toestel. Dit wordt veroorzaakt door de vermogensverdeling van de voorste en de achterste zone. 00k bij lage kookstanden kan een zacht tikkend geluid optreden. APd controleerd de aanwezigheid van een pan. Oplossing Normale werking. Normale werking. Dit is normaal en verdwijnt na enkele keren koken. Ventileer de keuken. Normale werking. Verwijder de pan of schakel de APd functie uit. ATAG NL 27

****** Page 28 ****** NL 28 STORINGEN Symptoom De kookpannen maken lawaai tijdens het koken. Nadat u een kookzone heeft ingeschakeld blijft de display knipperen. Een kookzone Stopt plotseling met de werking en er klinkt een signaal. De kookplaat werkt niet en er verschijnt niets in de display. Bij het inschakelen van de kookplaat slaat de zekering van de installatie door. In display verschijnt ‘br’ en de bediening reageert niet. Nadat u een kookzone heeft ingeschakeld Stopt tegelijk een andere kookzone die met een automatisch kookprogramma werd gebruikt. Foutcode El en E3 / het rode lampje van de kinderslottoets en het lampje van de pauzetoets brandt. Foutcode E2 / het rode lampje van de kinderslottoets en het lampje van de pauzetoets brandt. Foutcode E4 en E5. Foutcode E6. ATAG Mogelijke oorzaak Dit wordt veroorzaakt door de doorstroming van de energie van de kookplaat naar de kookpan. De gebruikte kookpan is niet geschikt voor koken op inductie of heeft een diameter kleiner dan 12 cm. De ingestelde timertijd is voorbij. Geen stroomtoevoer door defecte voeding of foutieve aansluiting. Verkeerde aansluiting van de kookplaat. De bridge functie is ingeschakeld. Dit is een veiligheidsfunctie. Het maximale vermogen van de combinatie van kookstanden werd overschreden. Software fout. Het bedieningspaneel is vervuild of er ligt water op. De Wifi module is defect. Toestel foutief aangesloten. Oplossing Bij een hoge kookstand is dit normaal bij bepaalde pannen. Dit is niet schadelijk voor de pannen of de kookplaat. Gebruik een goede pan (Zie pagina 10 en 11). Schakel het signaal uit door op de – of + toets van de timer te drukken. Controleer de zekering of de elektrische schakelaar (bij een toestel zonder stekker). Controleer de elektrische aansluiting. Schakel de bridge functie uit (Zie pagina 14). Herstel het automatische kookprogramma en gebruik een lagere stand voor de andere kookzone. Maak het toestel kortstondig spanningsloos. Neem contact op met de servicedienst indien de foutcode niet verdwijnt. Bedieningspaneel schoonmaken. Neem contact op met de servicedienst. Raadpleeg de installateur.

****** Page 29 ****** STORINGEN Sym ptoom Foutcode FOO / het rode lampje naast de kinderslottoets brandt en het lampje boven de pauzetoets knippert. Foutcode FO t/m F6 en FC. Foutcode F7. Foutcode F8 en F08 / het rode lampje naast de kinderslottoets brandt en het lampje boven de pauzetoets knippert. Foutcode F9 en/of continu geluidssignaal. Foutcode F99 / het rode lampje naast de kinderslottoets brandt en het lampje boven de pauzetoets knippert. Foutcode FA. Foutcode FAN. De kookzone schakelt niet automatisch in. Tikkend geluid tijdens het koken. Overige foutcodes. Mogelijke oorzaak Het bedieningspaneel is vervuild of er ligt water op. De generator is defect. De omgevingstemperatuur is niet goed. Toestel oververhit. Spanning te hoog en/of niet goed aangesloten. U hebt 2 of meerdere toetsen tegelijk bediend. Spanning te laag. Luchtcirculatie niet goed. APd is uitgeschakeld. APd is ingeschakeld (zoekt continu naar aanwezigheid van een pan). Generator defect. Oplossing Bedieningspaneel schoonmaken. Neem contact op met de servicedienst. Zet alle warmtebronnen in de omgeving van de kookplaat uit. Het toestel laten afkoelen en opnieuw beginnen met koken. Laat uw aansluiting wijzigen. Bedien maar 1 toets tegelijk. Neem contact op met uw energiebedrijf. Zorg dat de beluchtingsgaten onderin de kookplaat open zijn. Schakel de APd functie in. Schakel de APd functie uit. Neem contact op met de servicedienst. ATAG NL 29

****** Page 30 ****** SERVICE Aanvullende service eisen voor het integreren (vlak inbouwen) van de kookplaat (‘SI’ en ‘SVI’ modellen) NC 30 • Na het geintegreerd inbouwen moet de kookplaat vanaf de onderkant toegankelijk blijven voor het verlenen van service. • Een eventuele lade of oven onder de kookplaat moet gemakkelijk te verwijderen zijn. • Dit toestel is met name geschikt voor integratie in een natuurstenen of betegeld werkblad. Meld eventuele transportschade voordat de kookplaat wordt ingekit. Daarna worden deze beschadigingen beschouwd als gevolg van het inbouwen en gebruiken. • Beschadigingen die het gevolg zijn van het inbouwen of gebruik vallen buiten de garantie. Waterschade of andere schade aan het werkblad waarin de kookplaat is ingebouwd, valt buiten de garantie. • Voorafgaand aan een eventueel bezoek door de servicemonteur moeten delen van het kastinterieur zoals ladeconstructies, legplanken, legroosters en geleiders zijn verwijderd. De servicedienst is alleen verantwoordelijk voor herstel en service van de kookplaat. Voor het weer opnieuw integreren (vlak inbouwen) dient u de keukenvakhandel te raadplegen. • Gebruik voor het afkitten van de glasplaat hittebestendige kit van minimaal 160 oc. • Gebruik voor het afkitten van de glasplaat in natuurstenen bladen speciaal voor deze materialen geschikte kit. Dit in verband met het verkleuren van natuursteen etc. ATAG

****** Page 31 ****** INFORMATIE (EU) 66/2014 Informatie volgens verordening (EU) 66/2014 Metingen volgens EN60350-2 / EN 30-2-1 Identiflcatie van het model Type kookplaat Aantal kookzones en/of -gebieden Verwarmingstechnologie Voor cirkelvormige kookzones: diameter van de nuttige kookoppervlakte per elektrisch verwarmde kookzone in cm Voor niet-cirkelvormige kookzones of -gebieden: lengte en breedte van de nuttige kookoppervlakte per elektrisch verwarmd(e) kookzone of -gebied Energieverbruik per kookzone of -gebied, berekend per kg (E-Ce—schkoken) in Wh/kg Energieverbruik van de kookplaat, berekend per kg (ECelectrisch koken) in Wh/kg H18471SVC H18471SVlC H18472SVC H18472SVlC 1419271 SVC 1–119271 SVIC H19272SVC 1–119272SVlC Inductie kookplaat 4 5 Inductie-kookzones 187,6 4=188,8 185,4 ATAG NL 31

****** Page 32 ****** NC 32 MILIEUASPECTEN Afvoeren toestel en verpakking Bij de vervaardiging van dit toestel is gebruik gemaakt van duurzame materialen. Dit toestel moet aan het eind van zijn levenscyclus op verantwoorde wijze worden afgevoerd. De overheid kan u hierover informatie verschaffen. De verpakking van het toestel is recyclebaar. Gebruikt kunnen zijn: karton; • polyethyleenfolie (PE); CFK- vrij polystyreen (PS- hardschuim). Deze materialen dient u op verantwoorde wijze en conform de overheidsbepalingen af te voeren. 0m op de verplichting tot gescheiden verwerking van elektrische huishoudelijke apparatuur te wijzen, is op het product het symbool van een doorgekruiste vuilnisbak aangebracht. Dit betekent dat het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet bij het gewone huisvuil mag worden gevoegd. Het toestel moet naar een speciaal centrum voor gescheiden afvalinzameling van de gemeente worden gebracht of naar een verkooppunt dat deze service verschaft. Het apart verwerken van huishoudelijke apparaten voorkomt mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid die door een ongeschikte verwerking ontstaat. Het zorgt ervoor dat de materialen waaruit het apparaat bestaat, teruggewonnen kunnen worden om een aanmerkelijke besparing van energie en grondstoffen te verkrijgen. Conformiteitsverklaring Wij verklaren dat onze producten voldoen aan de van toepassing zijnde Europese Richtlijnen, Besluiten en Verordeningen en de eisen die zijn vermeld in de normen waar naar wordt verwezen. ATAG

****** Page 33 ****** TABLE OF CONTENTS Your induction hob Introduction Control panel Description Use Operation of the touch-sensitive buttons Induction cooking How induction works Induction noises pans Operation Switching on and power setting Automatic pan detection (APd) Residual heat indicator Boost Power distribution cooking zones Bridge induction Switching off Stand-by mode Eco stand-by mode Child lock Pause Recognising a mode Timer / Kitchen timer Switching the audible signal on and off Automatic cooking programmes Healthy cooking Cooking settings Maintenance Cleaning Faults General Error table Service Additional service requirements for the integration hob Information (EU) 66/2014 Environmental considerations Disposing of the appliance and packaging 4 5 6 8 8 9 9 10 12 12 13 13 13 14 14 15 15 16 16 17 18 19 20 24 25 26 27 27 30 31 32 ATAG EN 3

****** Page 34 ****** YOUR INDUCTION HOB Introduction This hob has been designed for the real lover of cooking. Cooking on an induction hob has a number of advantages. It is easy, because the hob reacts quickly and can also be set to a very low power level. Because it can also be set to a high power level, it can bring dishes to the boil very quickly. The ample space between the cooking zones also makes cooking comfortable. Cooking on an induction hob is different from cooking on a traditional appliance. Induction cooking makes use of a magnetic field to generate heat. This means that you cannot use just any pan on it. The pans section gives more information about this. For optimum safety the induction hob is equipped with several temperature protections and a residual heat indicator which shows which cooking zones are still hot. This manual describes how you can make the best possible use of the induction hob. In addition to information about operation, you will also find background information that can assist you in using this product. You will also find cooking tables and maintenance tips. Read the separate safety instructions before using the device! Read the user instructions carefully and completely before starting to use the appliance, and keep them carefully for future reference. The manual also serves as reference material for service technicians. Please, therefore, stick the appliance identification card in the space provided, at the back of the manual. The appliance identification card contains all the information that the service technician will need in order to respond appropriately to your questions. Enjoy your cooking! ATAG

****** Page 35 ****** YOUR INDUCTION HOB Control pane/ 18 MENU wok 5 6 17 O boost 7 16 15 14 2 3 4 1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 8 13 9 12 10 Pause button Pause indication Child lock indication/Eco standby indication Key button (child lock/eco stand by function) Induction menu functions Slide control (12 levels) Level indication Boost indication Time reduction button Time increase button Timer / Kitchen timer iMinutes behind the dot’ indication Timer/kitchen timer button Kitchen timer indication Timer indication Bridge function button (links two cooking zones together, making them into a large zone which can be operated with one slider) On/Off button Menu button ATAG EN 5

****** Page 36 ****** EN 6 YOUR INDUCTION HOB Description H19271SVC / H19271SVlC H19272SVC / H19272SVlC 3. Cooking zone Ø 260 5.5 kW (double ring) 4. Bridge induction zone 180 x 220 mm 3.7kW (linkable zones) ATAG

****** Page 37 ****** YOUR INDUCTION HOB H18471SVC / H18471SVlC H18472SVC / H18472SVlC 1. Cooking zone Ø 210/3.7 kW 2. Cooking zone Ø 180 / 3.0 kW 4. Bridge induction zone 180 x 220 mm / 3.7 kW (linkable zones) ATAG EN 7

****** Page 38 ****** USE Operation of the touch-sensitive buttons The operation of the hob by means of the touch-sensitive buttons takes a while getting used to when you’re used to a different operation. For the best effect, place your finger tips flat on the buttons. You don’t have to press hard. The touch sensors have been set in such a way that they only react to the pressure and size of finger tips. The hob can’t be operated with other objects and wonlt, for instance, be turned on if your pet walks over the hob. Induction cooking No heat loss and the handles remain cold with induction cooking. ATAG Induction cooking is fast • To start with you will be surprised by the speed of the appliance. Especially at higher settings, foods and liquids will boil very rapidly. It is best not to leave pans unattended to avoid them boiling over or boiling dry. The power will be adjusted • In the case of induction cooking, it is only the part of the zone on which the pan stands that is used. If you use a small pan on a large zone, the power will be adjusted to the diameter of the pan. The power will thus be lower and it will take longer before the food in the pan comes to the boil. Note Grains of sand may cause scratches which cannot be removed. Therefore only put pans with a clean base on the cooking surface and always pick pans up to move them. • Do not use the hob as a worktop. • Always keep the lid on the pan when cooking, in order to avoid energy loss. EN 8

****** Page 39 ****** USE How induction works 4 3 2 The coil (1) in the hob (2) generates a magnetic field By placing a pan with an iron base (4) on the coil, a current is induced in the base of the pan Induction noises A magnetic field is generated in the appliance. By placing a pan with an iron base on a cooking zone, a current is induced in the pan base. This induced current generates heat in the base of the pan. Easy The electronic controls are accurate and easy to set. On the lowest setting, you can melt chocolate directly in the pan, for example, or cook ingredients that you would normally heat in au bain-marie. Quick Thanks to the induction hob’s high power levels, bringing food to the boil is very quick. Cooking food through takes just as long as for other types of cooking. Clean The hob is easy to clean. Because the cooking zones do not get any hotter than the pans themselves, food spills cannot burn on. Safe The heat is generated in the pan itself. The glass top does not get any warmer than the pan. This means that the cooking zone is considerably cooler compared to that of a ceramic hob or a gas burner. Once a pan has been taken away, the cooking zone cools down quickly. Ticking noise A light ticking noise is caused by the capacity limiter on the front and back zones. Ticking can also occur at lower settings. Pan makes a noise The pans may make a noise during cooking. This is caused by the energy flowing from the hob to the saucepan. This is normal for certain pans, especially at a high setting. This is not harmful for the pan or hob. ATAG EN 9

****** Page 40 ****** magnet. Suitable Special stainless steel pans Class Induction Solid enamelled pans Enamelled cast-iron pans EN 10 USE Pans ATAG The fan makes a noise The appliance is equipped with a fan in order to increase the service life of the electronic components. If you use the appliance intensively, the fan will be switched on and you will hear a buzzing noise. The fan may still make a noise after you have switched the appliance off. Automatic pan detection When automatic pan detection (APd) is active, a ticking sound is observable, even when the zone is not in use. Pans for induction cooking Induction cooking requires a particular quality of pan. Note Pans that have already been used for cooking on a gas hob are no longer suitable for use on an induction hob. Only use pans that are suitable for electric and induction cooking with: a thick base (minimum 2.25 mm); a flat base. The best are pans with the ‘Class Induction’ quality mark. Tip You can check for yourself whether your pans are suitable by using a magnet. A pan is suitable if the base of the pan is attracted by the Unsuitable Earthenware Stainless steel Porcelain Copper Plastic Aluminium

****** Page 41 ****** USE Note Be careful with enamelled thin sheet-steel pans: • the enamel may chip (the enamel comes loose from the steel), if you switch the hob on at a high setting when the pan is (too) dry; • the base of the pan may warp – due, for example, to overheating or to the use of too high a power level. Note Never use pans with a misshapen base. A hollow or rounded base can interfere with the operation of the overheating protection, so that the appliance becomes too hot. The appliance may then become too hot which may lead to the glass top cracking and the pan base melting. Damage arising from the use of unsuitable pans or from boiling dry is excluded from the guarantee. Minimum pan diameter The minimum diameter of the pan base is 12 cm (16 cm for Bridge induction zones). The best results are attained by using a pan with the same diameter as the zone. If a pan is too small the zone will not work. Pressure cookers Induction cooking is very suitable for cooking in pressure cookers. The cooking zone reacts very quickly, and so the pressure cooker is quickly up to pressure. As soon as you switch a cooking zone off, the cooking process stops immediately. ATAG EN 11

****** Page 42 ****** OPERATION Switching on and power setting o 1. 2. 3. 4. Press the key button. A single audio signal sounds. Place a pan in the middle of a cooking zone. The APd registers a pan and a flashing ‘-‘ appears in the display. If you don’t do anything else, the cooking zone will switch off automatically after 10 seconds. Slide with your finger over the slide control (clockwise) or tap with your finger on the slide control to set the desired setting. The cooking zone starts automatically at the setting that has been set. Set a higher or lower power by sliding with your finger over the slide control or by tapping the slide control. The cooking zones have 12 settings. There is also a ‘boost’ setting for the induction zones. Please note! If the APd function is switched off, activate a cooking zone using the on/off button. Automatic pan detection (APd) EN 12 Once the hob is switched on, if a pan is placed on an inactive cooking zone, the corresponding control will light up and can be operated immediately (without operating the on/off button). If the cooking zone is not switched on within 10 seconds it will switch itself off again. The cooking zone can be reactivated by removing the pan and replacing it on the cooking zone or by using the on/off button. Switching the APd function on and off This function is active as standard, but can also be disabled. Disable the function by switching off the hob. Then from the Eco stand-by mode operating the button for 5 seconds. The display will read CAPd OFF’. By repeating this action, the function will be reactivated and ‘APd On’ will appear in the display. Pan detection If the hob doesnJt detect a(n) (iron-containing) pan after a cooking power has been set, the display will continue to flash and the cooking area remains cold. When no (iron-containing) pan is placed within one minute, the cooking zone will switch off automatically. ATAG

****** Page 43 ****** OPERATION Residual heat indicator Boost boost After a cooking zone has been used it may still remain hot for a while. As long as the cooking zone is still hot an “H” will be visible in the display. You can use the Sboost’ function to cook at the highest power level during a short period of time (max.l O minutes). After the maximum boost time the power will be reduced to setting 12. Switching on boost 1. Put a pan on a cooking zone and switch the cooking zone on. 2. Tap twice with your finger at the end of the slide control to set the ‘boost’ setting. Level 12 and ‘boost’ appear in the display. Switching off ‘boost’ ‘Boost’ has been switched on, the display shows level 12 and ‘boost’. 1. Tap any part of the slider with your finger. In the display you will see a lower level. Or: 2. Press the on/off button of the cooking zone you want to switch off. You will hear a signal and the level in the display disappears. The cooking zone has been switched off completely. Power distribution of cooking zones Depending on the type of cooker, the cooking zones can affect each other. When several cooking zones are switched on at the same time, the power is shared automatically between them. When the maximum power of the combination of cooking levels is reached during setting, one or more zones are automatically reduced to the highest possible setting at that moment. This is indicated by the flashing of the relevant control. The last set cooking zone takes priority. ATAG EN 13

****** Page 44 ****** EN 14 OPERATION Bridge induction Switching off ATAG The Bridge induction zones can be linked to each other. This creates one large zone that can be used, for example, for the ATAG grill plate, the ATAG teppanyaki, a large fish pan or Bridgeus pans on the same power. • If the Bridge induction zones are linked, they cannot be set to boost and the menu functions cannot be used. • Use a fish or other pan that covers at least one of the Bridge induction zones in the middle. Switching on bridge function 1. 2. 3. 4. Place the large pan on both cooking zones so that these are both well covered. Switch the front cooking zone on. Press on the bridge function key of the front slide control for two seconds in order to set the status ‘bridge’. ‘BR’ will appear in the display on the rear zone. The rear zone can no longer be used. Slide with your finger over the front slide control (clockwise) or tap with your finger on the slide control to set the desired setting. Both zones are heated to the level set. Switching off bridge function 1. Press on the bridge function key of the front slide control for two seconds in order to switch off the status ‘bridgel. The bridge function is switched off, the rear display goes off, level 1 is present in the front display. Or: 2. Press on the on/off button of the front cooking zone in order to switch both zones off. You will hear a signal and the level in the display disappears. The cooking zone has been switched off completely. Switching off one cooking zone Press the on/off button of the cooking zone you want to switch off. You will hear a single signa/ and the slider goes off. • If all cooking zones have been switched off in this way, the hob will automatically be in the stand-by mode (also refer to ‘stand-by mode’).

****** Page 45 ****** OPERATION Stand-by mode Eco stand-by mode o Switching off all cooking zones Press key button to switch off all the cooking zones at the same time. A single beep will be heard. The red childproof lock indicator next to the button will blink very slowly. • The induction hob is now in eco stand-by mode (see also ‘eco stand-by mode’). In stand-by mode the induction hob is switched off. You can switch to the stand-by mode from the eco stand-by mode, or by switching off all separate cooking zones. From the stand-by mode you can directly start cooking by pressing the on/off button of the desired cooking zone. Switching the hob from the eco stand-by mode to the standby mode The red light next to the key button keeps slowly going on and off. Press the key button briefly in order to switch to stand by mode. There will be a single audible signal. A1/ the lamps on the cooking hob are out, except for possibly the residua/ heat indicator “HO. In the eco stand-by mode the hob is switched off and it uses as little energy as possible. The hob can also be switched to the eco stand-by mode from the stand-by mode and when cooking zones are still active. Did you know that The hob uses less than 0.3 Watts in the eco stand-by mode. In network-based eco standby mode (the Wifi functionality is enabled) the consumption is lower then 0.9 Watts. That is even less than in the stand-by mode of the hob. Switching the hob to the eco stand-by mode Press the key button. A single beep will be heard. The eco stand-by mode is active, the red light next to the key button keeps slowly going on and off. ATAG EN 15

****** Page 46 ****** EN 16 OPERATION Child lock Pause ATAG From the eco stand-by mode you can’t immediately start cooking. To be able to, the hob first needs to be switched to the stand-by mode. Did you know that After 20 minutes in the stand-by mode the hob will automatically switch to the eco stand-by mode to prevent unnecessary energy consumption. Your induction hob is equipped with a childproof lock that lets you lock the appliance. It prevents unintended switching on of the cooking zones. Switching on the childproof lock Press the key button for 2 seconds. A double beep will be heard. A1/ buttons are in-active now, except for the key button. The hob first switches to the eco stand-by mode and then to the childproof lock mode. The red light is constantly on. Press the child lock button again for 2 seconds to get the hob from the childproof lock. A single beep will be heard. The hob is now in the stand-by mode. The red light next to the key button is off. Tip Set the hob to the childproof lock mode before cleaning the hob to prevent it from accidentally switching on. Did you know that When the hob is set to the childproof lock, is uses just as little energy as when it is in the eco stand-by mode. With the pause function, you can set the entire hob to ‘pause’ for 5 minutes during cooking. The energy supply to the cooking zone stops without settings being lost. However you must remember that the cooking zone will remain hot for a while. You are therefore recommended to remove delicate dishes from the cooking zone.

****** Page 47 ****** OPERATION Switching the hob to the pause mode • Press the pause button once. A double audible signal will sound, the cooking zones will turn to a lower setting and a red light next to the pause button will flash Any set timers/kitchen timers will stop. All active cooking zones are switched to setting 1 or 2. All buttons are inactive except for the key button and the pause button. The on/off buttons of the individual cooking zones also remain active, they do however react with a delay of two seconds so that you can clean the operating panel. If you press the pause button again within 5 minutes, the cooking processes which have been paused will resume. A double audible signa/ sounds, the hob resumes the settings which were in place before the pause. If you do not take any further action within 5 minutes: All activities of the cooking zones are automatically switched off. After that the pause button will keep flashing for 25 minutes to indicate the cooking processes have been ended by the pause mode. The hob automatically switches from the pause mode to the eco stand-by mode after 25 minutes. Recognising a mode The stand-by mode The eco stand-by mode The childproof lock mode The pause mode Not a single light is lit. The red light next to the key button keeps slowly going on and off. The red light next to the key button is on constantly. The red light next to the pause button flashes. ATAG EN 17

****** Page 48 ****** OPERATION Timer / Kitchen timer The timer/kitchen timer button of each cooking zone has two functions: .min .min The timer function This function can be recognised by the small red arrow pointing upwards. The time increases in the timer function. The timer cannot be linked to a cooking zone. When the timer/kitchen timer button is pressed, the timer function automatically switches on after 3 seconds if you do nothing. Note The kitchen timer function This function can be recognised by the small red arrow pointing downwards. The time decreases in the kitchen timer function. The kitchen timer can be linked to a cooking zone. This means the cooking zone switches off if the set time has passed. The kitchen timer function can be reached from the timer function by pressing the + or – button. There’s one timer/kitchen timer available per cooking zone. The timer-/kitchen timer function can also be used without activating an accompanying cooking zone. Switching on the timer Press the timer/kitchen timer button once. The display of the timer lights up and you’ll see three zeroes flashing. + and – appears below. If you do not set any time with the + or – button the timer will run automatically after 3 seconds. The timer can go as far as 9 hours and 59 minutes. The red upwards arrow lights up and the time increases. Press the timer/kitchen timer button again button to switch it off. Switching on the kitchen timer Press the timer/kitchen timer button of the cooking zone once. Press the + or -button to switch from the timer function to the kitchen timer function. After that you can set the desired cooking time with the + button. Then you can change the set time with the – button. The red downwards arrow lights up. The time counts down. Press the timer/kitchen timer button again to switch it off. EN 18 ATAG

****** Page 49 ****** OPERATION emin Note • The kitchen timer is linked to the cooking zone if the accompanying cooking zone is switched on. • If the kitchen timer is linked to a cooking zone, the cooking zone will switch off after the set time has passed. The kitchen timer alarm beeps for a quarter of an hour while decreasing as the time passes, while ‘0.00’ and the red upwards arrow keep flashing. Press again the timer/kitchen timer button or remove the pan from the cooking zone to switch off the kitchen timer alarm again. Setting the cooking time • Switch the kitchen timer on. Button Steps of x per button contact x = 1 minute x = 10 seconds x = 30 seconds x = 1 minute Duration 0.00 to… 5.00 – 0.00 9.00 – 5.00 to 9.00 After 9 minutes and O seconds (“9.00”) the word “.min” appears above the display and the minutes will be added behind the dot. Tip You can press and hold the + or – button to set the desired cooking time more quickly. Switching the audible signal on and off Press the menu button and the timer/kitchen timer button simultaneously until you hear an audible signal. ATAG EN 19

****** Page 50 ****** OPERATION The audible signal is now switched off for all button operations except the pause button and the key button. Note: the kitchen timer alarm and the beep for error messages cannot be switched off. • Use the same button combination to switch the sound back on. Automatic cooking programmes EN 20 MENU wok ATAG o Your hob is fitted with 6 automatic cooking programmes. You can set any end time of an automatic cooking programme with the aid of the kitchen timer function. The cooking programmes are based on regular quantities. The tables are meant as a guideline, because of the large margins you can alter the dish according to your wishes. To set an automatic program The cooking zone is switched on. Press the menu button. A series of six icons will light up, one of which is brighter than the others. Again press the menu button, or press and hold down the menu button to go to the next menu function. The selected cooking program automatically starts after 3 seconds. An SA’ for ‘automatic’ appears in the display. If an automatic cooking program is active you can go back to the manual cooking process by tapping the slide control with your finger: Note The cooking programme does not work if the zones are bridged.

****** Page 51 ****** OPERATION Boiling function*/** This function brings the contents of the pan to the boil (100 oc) and keeps it boiling. A beep can be heard when the content is cooking or if food has to be added. This function works only without the lid on the pan. 1.01 incl. potatoes 1-3 1.51 incl. potatoes 3-5 3-5 1.5 1 incl. potatoes 6-8 2.5 1 incl. potatoes 3.5 1 incl. potatoes 9-15 3.51 incl. potatoes 9-15 1-3 3-4 3-4 6-8 6-8 2-6 8-12 2-4 200 – 400 g 2-4 200 – 400 g 4-5 400 – 500 g 1-2 2-3 200 – 300 g 4-6 4-6 Dish Cooked potatoes Cooked (hard) vegetables Eggs Rice Pasta Number Quantity of people 200 – 500 g 500 – 800 g 500 – 800 g 1000 – 1,400 g 1500 – 2,200 g 1500 – 2,200 g 150 – 250 g goo – 500 g goo – 500 g 500 – 750 g 750 – 900 g 750 – 900 g 2 – 6 eggs 8 – 12 eggs 100 g 100 – 200 g 400 – 600 g 400 – 600 g pan Saucepan (Ø 200) Low pan (Ø 200) High pan (Ø 200) High pan @ 200) Large pan (Ø 240) Large pan @ 240) Saucepan (Ø 200) Low pan (Ø 200) High pan @ 200) High pan @ 200) Large pan (Ø 240) Large pan @ 240) Saucepan (Ø 200) Low pan (Ø 200) Saucepan (Ø 200) Low pan (Ø 200) High pan @ 200) High pan @ 240) Low pan (Ø 200) High pan @ 200) Large pan @ 240) Large pan @ 240) Zone 145 Ø 180 Ø180 Ø 210 / Bridge Ø 260 Ø 260 double 145 Ø 180 ø 180 ø 210 / Bridge Ø 260 Ø 260 double ø 145 Ø 180 145 Ø 180 Ø 180 210 / Bridge Ø180 Ø 210 / Bridge Ø 260 Ø 260 double Fill the pan to: (start cooking process) 1.0 1 incl. vegetables 1.5 1 incl. vegetables 1.5 1 incl. vegetables 2.5 1 incl. vegetables 3.51 incl. vegetables 3.51 incl. vegetables 1.01 incl. eggs 1.51 incl. eggs 1 .O I only water 1) 1.51 only water 1) 1.5 1 only water 2.0 1 only water 1.01 only water 1) 2.01 only water i) 3.0 1 only water i) 3.5 1 only water 1) After the beep the rice or pasta can be added. * This function works best with pans recommended by ATAG (please refer to atagservice.nl). ** These menu functions work best if they are started at the beginning of the cooking process. ATAG EN 21

****** Page 52 ****** aid of a timer. Dish Sauce or soup EN 22 OPERATION ATAG Simmering function* The temperature of the dish is constantly kept near the boiling point (90 oc – 95 oc). The simmer setting works best with a lid on the pan. Thicker dishes have to be stirred every 15 minutes. The maximum simmering time is 8 hours, unless a shorter time has been set with the Quantity 4/- II II 1.5 1 II 1.5 1 2.5 1 2.5 1 pan Low pan @ 200) Low pan @ 200) High pan (Ø 200) Low pan @ 200) High pan (Ø 200) Large pan (Ø 240) Large pan (Ø 240) Zone Ø 145 Ø 180 Ø 180 Ø 210/ Bridge Ø 210/ Bridge Ø 260 Ø 260 double Function for keeping warm* The temperature of the dish is automatically kept at a constant temperature of 70 oc – 75 oc. The setting for keeping warm works best with a lid on the pan. Larger quantities and thicker dishes need to be stirred occasionally. The maximum time for keeping warm is 8 hours, unless a shorter time has been set with the aid of a timer. Dish Number of Quantity people 1 2-3 4 All dishes 4 8 8 1 ,OOO g 1,500 g 2,000 g 2,000 g 4,000 g 4,000 g pan Saucepan @ 200) Low pan (Ø 200) High pan (Ø 200) High pan (Ø 200) Large pan (Ø 240) Large pan (Ø 240) Zone Ø 145 Ø 180 Ø 180 Ø 210/ Bridge Ø 260 Ø 260 double * This function works best with pans recommended by ATAG (please refer to atagservice.nl).

****** Page 53 ****** OPERATION Wok function*/** The wok setting provides an optimum wok temperature, for both the oil wok and the wok. After the beep the pan has reached its temperature, the oil can be put in the pan and then the dish. 1-2 1-2 3-4 3-4 1-2 1-2 150 – 200 g 2-3 4-5 500 – 600 g 500 – 600 g Dish Meat, fish, vegetables Number Maximum quantity of people meat or fish / vegetables 300 g/ goo g 300 g/ goo g 600 g / 600 g 600 g / 600 g 300 g/ goo g pan Wok pan Wok pan Wok pan Wok pan Wok pan Zone Ø 145 Ø 180 Ø 210/ Bridge Ø 260 Ø 260 double Roasting function*/** The roasting setting provides the optimum roasting temperature. After the beep the pan has reached its temperature. The oil or butter can be put into the pan and then the dish. Dish Meat, fish Number of Quantity people 200 – 400 g 400 – 500 g pan Frying pan Frying pan Frying pan Frying pan Frying pan Zone Ø 145 Ø 180 Ø 210 / Bridge Ø 260 Ø 260 double * This function works best with pans recommended by ATAG (please refer to atagservice.nl). ** These menu functions work best if they are started at the beginning of the cooking process. ATAG EN 23

****** Page 54 ****** OPERATION Grill function*/** The grill setting provides the optimum grilling temperature. A beep can be heard when the pan has reached its temperature. 1-2 2-3 200 – 300 g 3-4 400 – 600 g 400 – 600 g Healthy cooking Dish Meat, fish, vegetables Number of Quantity people 100 – 200 g 300 – 400 g pan Grill pan / plate Grill pan / plate Grill pan / plate Grill pan / plate Grill pan / plate Zone Ø 145 Ø 180 Ø 210 / Bridge Ø 260 Ø 260 double Burning point of the Bridgeus types of oil Burning point of separate kinds of oil. ATAG advises choosing an oil based on the baking temperature to bake in a healthy way. Every kind of oil has a different burning point at which toxic gases are released. You can see the burning points of different kinds of oil in the table below. Oil Extra virgin olive oil Butter Coconut oil Rapeseed oil Virgin olive oil Sunflower oil Corn oil Peanut oil Olive oil Rice oil Burning point oc 160 oc 177 oc 177 oc 204 oc 216 oc 227 oc 232 oc 232 oc 242 oc 255 oc * This function works best with pans recommended by ATAG (please refer to atagservice.nl). ** These menu functions work best if they are started at the beginning of the cooking process. EN 24 ATAG

****** Page 55 ****** OPERATION Cooking settings Because the settings depend on the quantity and composition of the dish and the pan, the table below is intended as a guideline only. Use setting ‘boost’ and setting 11 and 12 to: • bring the food or liquid to the boil quickly and ‘shrink’ greens; • heat oil and fat; bring a pressure cooker up to pressure; wok Use setting 9 and 10 to: • sear meats and cook fish; • cook omelettes; fry boiled potatoes; • deep fry foods. Use setting 7 and 8 to: fry thick pancakes; fry thick slices of breaded meat; fry bacon (fat); cook raw potatoes; make French toast; fry breaded fish; cook through pasta; fry thin slices of breaded meat; fry thin slices of meat; Use setting 4-6 to: • complete the cooking of large quantities; • defrost hard vegetables; • fry thick slices of breaded meat. Use settings i-3 to: simmer bouillon; poach and keep warm; stew meats; simmer vegetables; melt chocolate and cheese. ATAG EN 25

****** Page 56 ****** EN 26 MAINTENANCE Cleaning ATAG Tip Activate the childproof lock before you start cleaning the hob. Daily cleaning • Regular maintenance straight after use prevents the food working its way in for a long period and causing stubborn stains which are hard to remove. Use a mild cleaning agent for this purpose. • Dry with kitchen paper or a dry kitchen towel. Stubborn stains on the glass plate Clean the glass plate with a special cleaning agent for ceramic hotplates. The easiest way to clean water marks or limescale deposits is with vinegar. Stubborn stains Stubborn stains can also be removed with a mild cleaning agent such as washing-up liquid. • Remove water marks and limescale deposits with vinegar. Metal traces (as a result of moving pans) are often hard to remove. Special agents are available for this purpose. Use a glass scraper to remove food spills. Melted plastic and sugar are also best removed with a glass scraper. Never use • Never use abrasives. They leave scratches in which dirt and limescale can accumulate. • Never use anything sharp such as steel wool or scourers.

****** Page 57 ****** FAULTS General If you notice a crack in the glass top (however small), switch the hob off immediately, unplug the hob, turn off the (automatic) fuse switch(es) in the meter cupboard or, in the event of a permanent connection, set the switch in the power supply lead to zero. Then contact the service department. Error table When you are in doubt about the proper operation of your appliance, this does not automatically mean there is a defect. Try to deal with the problem yourself first by checking the points mentioned below or check for more information the website ‘atagservice.nl’. Note If the square red light above the pause button flashes (and none of the malfunctions below apply), please contact the service department. Sym ptom Text appears in the displays when starting to use it The fan runs on for several minutes after the hob has been switched off. A slight smell is noticeable the first few times the hob is used. You can hear a ticking sound in your hob. Possible cause This is the standard set-up routine. The hob is cooling down. The new appliance is heating up. This is caused by the capacity limiter on the front and back zones. A soft ticking sound can also occur at lower settings. APd checks the presence of a pan. Solution Normal operation. Normal operation. This is normal and disappears after the hob has been used a few times Ventilate the kitchen Normal operation. Remove the pan or switch off the APd function. ATAG EN 27

****** Page 58 ****** EN 28 FAULTS Symptom The pans make a noise while cooking. You have switched a cooking zone on but the display keeps flashing. A cooking zone suddenly stops working and you hear a signal. The hob is not working and nothing appears in the display. A fuse blows as soon as the hob is switched on. ‘BR’ appears in the display and the operation does not react. After you have switched on a cooking zone, another cooking zone that was being used with an automatic cooking program is simultaneously stopped. Fault code El and E3 / the red child lock indication and the pause indication are illuminated. Fault code E2 / the red child lock indication and the pause indication are illuminated. Fault code E4 and E5. Fault code E6 ATAG Possible cause This is caused by the energy flowing from the hob to the saucepan. The pan you are using is not suitable for induction cooking or has a diameter of less than 12 cm. The preset time has ended. There is no power supply due to a defective cable or a faulty connection. The hob has been wrongly connected. The bridge function is switched on. This is a safety function. The maximum power of the combination of cooking settings was exceeded. Software error The control panel is dirty or has water on it. The wifi module is defect. The appliance is connected wrong to the power supply. Solution This is normal for certain pans at a high cooking setting. This is not harmful for the pans or hob. Use a suitable pan (see pages 10 and 11). Switch the signal off by pressing on the – or + key of the timer. Check the fuses or the electric switch (if there is no plug). Check the electrical connections. Switch the bridge function off (see page 14). Reset the automatic cooking program and use a lower setting for the other cooking zone. Disconnect the appliance for a short moment from the power supply. Contact the service department if the error code does not disappear. Clean the control panel. Contact the service department. Contact the installer.

****** Page 59 ****** FAULTS Sym ptom Fault code FOO / the red lamp next to the child lock button is illuminated and the lamp above the pause button is flashing. Fault code FO … F6 and FC. Fault code F7. Fault code F8 and F08 / the red lamp next to the child lock button is illuminated and the lamp above the pause button is flashing. Fault code F9 and/or continuous audible signal. Fault code F99 / the red lamp next to the child lock button is illuminated and the lamp above the pause button is flashing. Fault code FA Fault code FAN. Cooking zone does not switch on automatically. Ticking sound when cooking. Other fault codes. Possible cause The control panel is dirty or has water on it. Defective generator. The ambient temperature is not good. Appliance overheated. Voltage too high and/or not connected properly. You have operated 2 or more buttons at the same time. Mains voltage is too low. Air circulation not good. APd is switched off. APd is switched on (trying to detect the presence of a cooking pan) Defective generator. Solution Clean the control panel. Contact the service department. Switch off all heat sources close to the hob. Allow the appliance to cool down and start cooking once again. Have your connection changed. Do not operate more than one button at the same time. Contact the energy company. Ensure that the ventilation openings below the hob are open. Switch on the APd function Switch off the APd function Contact the service department. ATAG EN 29

****** Page 60 ****** SERVICE Additional service requirements for the integration (flush installation) of the hob (‘SI’ and ‘SVI’ models) EN 30 • Once it has been integrated, the hob must remain accessible from underneath for service purposes. • If a drawer or oven is built in under the hob it must be easily removable. • These hobs are particularly suitable for integration in stone or tiled worktops. • Report any transit damage before sealing the hob. Any damages reported afterwards will be deemed a result of it being built in. The guarantee does not cover damages resulting from the hob being built in. The guarantee does not cover water damage or any other damage to the worktop the hob is built into. • Prior to any service call, all interior parts of the cupboard the hob is built into, such as drawer constructions, shelves, racks and runners, are to be removed. The service department is responsible for the repair and service of the hob only. You should contact your kitchen specialist about the re-integration (flush installation) of the hob. The kit used to seal the edges of the glass top must be resistant to temperatures of at least 160 oc. • To prevent discolouration of the natural stone, use a specially developed sealant between the glass and natural stone. ATAG

****** Page 61 ****** INFORMATION (EU) 66/2014 Information according regulation (EU) 66/2014 Measurements according EN 60350-2 / EN 30-2-1 Model indentification Type of hob Number of cooking zones and/or area Heating technology For circular cooking zones: diameter of useful surface area per electric heated cooking zone in cm For non-circular cooking zones or areas: length and width of useful surface area per electric heated cooking zone or area L/W in cm Energy consumption per cooking zone or area calculated per kg g) in Wh/kg electric cookin Energy consumption for the hob, calculated per kg (ECelectric cookin in Wh/kg H18471SVC H18471SVlC H18472SVC H18472SVlC H19271SVC H19271 SVIC H19272SVC H19272SVlC Induction hob 4 5 Induction-cooking zones 2=18.0 4=19.0/22.0 1-193.6 2=179.1 4=188.8 187.6 3=26.0 4=19.0/22.0 3=172.0 4=188.8 185.4 ATAG EN 31

****** Page 62 ****** EN 32 ENVIRONMENTAL CONSIDERATIONS Disposing of the appliance and packaging Sustainable materials have been used when manufacturing this appliance. This appliance must be disposed of responsibly at the end of its service life. The government can provide you with information about this. The packaging of the appliance is recyclable. The following are used: cardboard; • polyethylene film (PE); CFC-free polystyrene (PS rigid foam). You should dispose of these materials responsibly and in accordance with government regulations. To designate the requirement for separate collection of household electrical appliances, the symbol of a dustbin with a cross through it is applied to the product. This means that the appliance may not be included with normal domestic refuse at the end of its service life. The appliance must be taken to a special municipal waste collection centre or to a point of sale provided by this service. Separate collection of household appliances helps to prevent potential negative impact on the environment and human health caused by improper disposal. It ensures that the materials that make up the unit can be recycled to achieve a significant saving in terms of energy and raw materials. Declaration of conformity We hereby declare that our products satisfy the applicable European directives, orders and regulations, as well as the requirements stated in the referenced standards. ATAG

****** Page 63 ****** ATAG EN 33

****** Page 64 ****** Het toestel-identificatieplaatje bevindt zich aan de onderkant van het toestel. The appliance identification card is located on the bottom of the appliance. Plak hier het toestel-identificatieplaatje. Stick the appliance identification card here. Houd, wanneer u contact opneemt met de serviceafdeling, het complete typenummer bij de hand. When contacting the service department, have the complete type number to hand. Adressen en telefoonnummers van de serviceorganisatie vindt u op de garantiekaart. You will find the addresses and phone numbers of the service organisation on the guarantee card. 622386 co

FREE ENGLISH PDF

OPERATING INSTRUCTIONS

USER GUIDE – USER MANUAL

OWNER GUIDE – OWNER MANUAL

REFERENCE GUIDE – REFERENCE MANUAL

INSTRUCTION GUIDE – INSTRUCTION MANUALATAG HI9272SVC (01) PDF MANUAL

Leave a comment, question, review or page error below.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.