PLUSMED HTD8813 (01) PDF MANUAL


Post questions, comments, reviews or page errors in the comment box below.

Your File is Ready … Download PDF

CLICK HERE TO DOWNLOAD PLUSMED HTD8813 (01) PDF MANUAL


PDF Content Summary: Model: HTD8813 TEMASSIZ KIZILÖTESİ VÜCUT TERMOMETRESİ NON-CONTACT INFRARED BODY THERMOMETER Kullanım Kılavuzu Instruction Manual www 1 .plusmed-health.com İçindekiler Güvenlik Bilgileri 02 1- Genel Bakış 04 2- Kullanım 09 3-Olası Sorunlar ve Çözümleri 13 4-Pil Değişimi 14 5-Temizlik, Bakım ve Muhafaza 15 6-Bertaraf 15 7-Garanti 16 8-EMC Beyanı 17 Catalogue Safety Information 22 1- Overview 24 2- Operation 29 3-Troubleshooting 33 4-Replacing the Battery 34 5-Cleaning, Care and Storage 35 6-Disposal 35 7-Warranty 36 8-EMC Declaration 37 Giriş Temassız kızılötesi ateş ölçer için hazırlanmış bu kullanım kılavuzu, PLUSMED HTD8813 ateş ölçer modelinin uygun kullanımına yönelik gerekli bilgileri temin amacıyla hazırlanmıştır. Cihazın yalnızca vücut ateş ölçüm modu onaylı kuruluş tarafından incelenmiş ve onaylanmıştır. PLUSMED HTD8813 ateş ölçer modelinin uygun kullanımı için, kızılötesi ateş ölçerler hakkında genel bilgiye sahip olunması ve cihazın özellikleri ile işlevlerinin anlaşılması gerekmektedir. Temassız kızılötesi ateş ölçer bir tıbbi cihaz olup, 5 yıllık kullanım ömrü boyunca sınırsız olarak kullanılabilecektir. Lütfen cihazı kullanmadan önce kullanım kılavuzunu okuyunuz ve nasıl kullanılacağı hakkında tam bilgiye sahip değilseniz cihazı kullanmayınız. Burada yer alan kullanım talimatlarını tamamen okuyup anlamadan, herhangi bir PLUSMED HTD8813 ateş ölçer modelini kullanmayınız. Dikkat Bu cihazın satın alınması veya cihaza sahip olunması, ilgili patentlerden herhangi birinin kapsamına giren parçaların bu cihazla birlikte kullanımı yönünde herhangi bir açık veya örtülü lisans verilmesi anlamına gelmemektedir. 01 Güvenlik Bilgileri Bu cihaz, sadece bu kullanım kılavuzunda belirtilen amaçlarla kullanılabilecektir. Üretici �irma, cihazın hatalı kullanımından kaynaklanacak zararlar karşısında sorumlu tutulamayacaktır. Temassız kızılötesi ateş ölçer; ışık ve ses mühendisliği tasarım süreçleri, Risk Analizi ve Yazılım Doğrulama işlemleri yoluyla, yazılımdan kaynaklanan hataların yol açabileceği tehlikelere yönelik riski en aza indirecek şekilde tasarlanmıştır. Dikkat Cihazla ilgili uyarılar, yukarıda görülen DİKKAT işareti ile verilmektedir. Temassız Kızılötesi Ateş Ölçer, tüketiciler tarafından ev ortamında ve birinci basamak sağlık hizmetlerinde sağlık tarama aracı olarak kullanılmalıdır. Cihazın kullanımı öncesinde bu kullanım kılavuzunun, aksesuarların, Kullanım Talimatlarının, tüm uyarı bilgilerinin ve teknik özelliklerin okunması gerekmektedir. Bu ürün, insan vücut sıcaklığının alın bölgesinden ölçülmesi amacıyla tasarlanmıştır ve başka herhangi bir amaçla kullanılmamalıdır. Bu ürün, evde ve birinci basamak sağlık hizmetlerinde sağlık taraması aracı olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 02 Düzgün çalışmayan ya da herhangi bir şekilde hasar görmüş ateş ölçerleri kullanmayınız. Ateş ölçerin kullanıldığı ortam sıcaklığında büyük değişiklik meydana geldiğinde, örneğin ateş ölçerin sıcaklığı düşük bir ortamdan alınıp daha sıcak bir ortama götürülmesi durumunda, cihazın sıcaklığı 15℃ ile 40℃ arasındaki bir ortamda 30 dakika süreyle bekleyerek ortama uyum sağlamasını temin ediniz. Cihaz uzun süre kullanmayacaksa pilleri çıkartınız. Bu cihaz su geçirmez özellikle değildir ve suya ya da başka sıvılara daldırılmamalıdır. Temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerine ihtiyaç duyulursa, “Bakım ve Muhafaza” bölümündeki talimatlara uygun hareket ediniz. Kızılötesi ölçüm sensörüne dokunmayınız. Ateşi olan hastanın alnında soğuk kompres bulunuyorsa veya ateşi düşürmek için başka benzer önlemler alındıysa, cihazın gösterdiği vücut sıcaklığı değeri normalden düşük olabilecektir. Vücut sıcaklığı bu tip önlemler devredeyken ölçülmemelidir. Alından vücut sıcaklığı ölçümü yapılacağında lütfen “vücut sıcaklığı” modunu seçiniz. Başka nesneler, sıvılar ve gıda maddelerinin sıcaklık ölçümü içinse “yüzey sıcaklığı” modu seçilmelidir. Cihaz, görece sabit sıcaklığa sahip bir ortamda kullanılmalıdır. Ortam sıcaklığında dalgalanmalar yaşanıyorsa, sensör üzerinde buğu bulunup bulunmadığını kontrol ediniz ve varsa, cihazı kullanmadan önce “Bakım ve Muhafaza” bölümündeki talimatlar doğrultusunda buğuyu gideriniz. Ölçüm hassasiyetinin olumsuz etkilenmesinden kaçınmak amacıyla, cihazı güçlü elektrostatik ve manyetik alanların yakınında bulundurmayınız. Cihazın zarar görmesini engellemek için, eski ve yeni pilleri birlikte kullanmayınız. Ateşi ölçülecek kişinin alnında bulunan saç, ter, şapka ya da eşarp, ölçüm hassasiyetini olumsuz etkileyebilecektir. Bu cihazın sunduğu ölçün sonuçları, sadece �ikir vermek amacını taşımaktadır. Sonuçtan kuşku duyuyorsanız, lütfen diğer yöntemlerle de ateş ölçümü yapınız. 03 Hasarlı olduğunu veya normal çalışmadığını düşünmeniz halinde cihazı kullanmayınız. Bu cihaz hassas parçalar içermektedir ve dikkatli kullanılmalıdır. Lütfen “Teknik Özellikler” bölümünde yer alan muhafaza ve kullanım koşullarına uygun hareket ediniz. Ateş ölçer kullanımdayken servis ve bakım işlemleri yürütmeyiniz. Kullanım sırasında pillere ve hastaya aynı anda dokunmayınız. Hasarlı/zarar görmüş/herhangi bir şekilde gevşemiş durumdaysa cihazı kullanmayınız. Hasarlı cihazın kullanımına devam edilmesi yaralanmalara, istenmeyen sonuçlara ve ciddi tehlikelere yol açabilecektir. Bilim ve teknolojinin ulaştığı noktaya göre cihazın bilinen bir alerjik reaksiyon riski bulunmamaktadır. Cihazın, EKLİ BELGELERDE yer alan bilgiler doğrultusunda kurulması ve kullanıma sokulması gerekmektedir. 1- Genel Bakış Kullanım Amacı Plusmed HTD8813 Temassız Kızılötesi Ateş Ölçer, insan vücut sıcaklığının, ev ortamında ve birinci basamak sağlık hizmetlerinde, tüketiciler tarafından belli aralıklarla ölçülmesi ve takibi için tasarlanmış bir tarama aracıdır. 04 Temassız Kızılötesi Ateş Ölçer Hakkında Genel Bilgiler Cihazın çalışma ilkesi ve genel bilgiler Plusmed HTD8813 temassız kızılötesi ateş ölçer, elde kullanılan, tek kullanımlık olmayan, pille çalışan ve alından ölçüm yapılarak deri üzerindeki vücut sıcaklığını ölçebilen bir cihazdır. Cihazın çalışma ilkesi, kızılötesi sensör teknolojisine dayanmaktadır. Kızılötesi sensör, farklı ortam sıcaklığında bulunan, farklı sıcaklıklardaki nesnelerin sıcaklığı için farklı sinyaller üretebilmekte ve sensörün ürettiği sinyal, ASIC tarafından dijital bir değere dönüştürülerek LCD ekran üzerinde gösterilmektedir. Kumanda Düğmeleri, Göstergeler ve Simgelere İlişkin Açıklamalar Şekil 1: PLUSMED HTD8813 Kızılötesi Ateş Ölçer

1. Sıvı kristal ekran (LCD) 2. Pil kapağı 3. AÇMA/ölçüm düğmesi 4. AYAR düğmesi 5. HAFIZA düğmesi 6. MOD düğmesi 7. Kızılötesi sensör 8. Yüzey sıcaklığı modu 9. Vücut sıcaklığı modu 10. Veri göstergesi 11. Ölçüm sonucu olumlu/olumsuz göstergesi 12. Düşük pil göstergesi 13. Ses açma/kapama göstergesi 14. Hafıza numarası 15. Fahrenhayt 16. Selsiyus 17. Hafıza göstergesi 05 Ateş Ölçer Uygulamaları Model Numarası Ateş Ölçer Tipi Yetişkin Ateş Ölçer Çocuk

PLUSMED HTD8813 Temassız Kızılötesi Ateş Ölçer Kulaktan Alından Kulaktan Alından

Cihaza İlişkin Simgeler Dikkat Steril olmayan ambalaj Kullanım kılavuzunu inceleyiniz 40 Çalışma sıcaklık aralığı Çalışma nem aralığı Bu cihaz, Federal İletişim Komisyonu (FCC) Kuralları Bölüm 1.5 ile uyumludur Üretici �irma Geri dönüştürülebilir Tehlikeli madde sınırlandırması Parti Kodu WEEE standardına uygundur KULLANIM SONRASINDA ATMAYINIZ Tek kullanımlık değildir Çalışma basınç aralığı Bu cihaz, 83/42/EEC numaralı Tıbbi Araç-Gereç Yönergesi’ne uygundur. Onaylanmış Kuruluş numarası: 0598 Avrupa Topluluğu Yetkili Temsilcisi Seri numarası

IP22: İlk rakam (2): 12,5 mm çapında ve daha büyük katı nesnelere karşı korumalıdır. İkinci rakam (2): Kutusundayken, dikey düşen su damlalarına karşı korumalıdır. 06 Teknik Özellikler Ölçüm birimi

Çalışma modu Referans vücut bölgesi Nominal sinyal aralığı Ölçüm aralığı Laboratuvar hassasiyeti Ekran çözünürlüğü Üç renkli arka plan ışığı (renkli uyarı) Otomatik kapanma süresi Ölçüm süresi Ölçüm mesafesi Hafıza kapasitesi Güç Gereksinimi Pil Ayarlanabilir aralık Ortam Özellikleri Çalışma şartları Taşıma ve muhafaza şartları Ayarlanmış mod (vücut sıcaklığı modu) Doğrudan mod (yüzey sıcaklığı modu) Koltukaltı Vücut sıcaklığı modu: 34,0-43,0°C/93,2-109,4°F Yüzey sıcaklığı modu: 0-100,0°C/32-212°F Vücut sıcaklığı modu: 34,0-43,0°C/93,2-109,4°F Yüzey sıcaklığı modu: 0-100,0°C/32-212°F Vücut sıcaklığı modu: 34,0-34,9°C:±0,3°С/ 93,2-94,8oF:±0,5°F; 35;0-42,0°C:±0,2o<795,0-107,6oF:±0,4°F; 42,1-43,0°C:±0,3-109,4°F: ±0,5°F Yüzey sıcaklığı modu: ±2°C/±3,6°F. 35,5-37,3°C / 95,9-99,1°F: Yeşil (normal sıcaklık); 37,4-38,0°C (alarm noktası) / 99,3-100,4°F: Sarı (ha�if ateş) 38,1-43,0°C / 100,6-109,4°F: Kırmızı (yüksek ateş) Not: l. Yüzey sıcaklığı modunda arka plan ışık rengi daima yeşildir. 2. Vücut sıcaklığı modunda, 34,0-35,4°C aralığı için arka plan ışık rengi yeşildir. 1,5V (AAA) alkalin pil - 2 adet (IEC Тip LR03) Çalışma Sıcaklığı: 15°C-40°C (59-104°F), Bağıl Nem ≤%85, Atmosfer Basıncı:70-106Kpa Muhafaza Sıcaklığı:-20-55°C / -4 - 131°F, Bağıl Nem≤%93, Atmosfer Basıncı:70-106Kpa 07

Ölçü ve Ağırlıklar Ağırlık (piller hariç) 90g

Ölçüler Uygunluk Uzunluk: 138mm X Genişlik: 95mm X Yükseklik: 40mm

Uygunluk Konusu Karşılanan Standart Cihaz sını�landırması İş Güvenliği Standardı: EN 60601-1: 2006+A1:2013, EN 60601-1-2: 2015 Koruma tipi Dahili güç kaynağına sahip cihaz (pilli) Koruma düzeyi Uygulanmaz Ön panel ve kutu etiketlemesi EN ISO15223-1:2016 Sıcaklık EN ISO80601-2-56:2017 Evde bakım ortamı EN 60601-1-11:2015 ISO 80601-2-56 Standardına Göre Hesaplanmış Ölçüm Değerleri

Gösterge Klinik sapma,△cb Standart sapma,σj Uyum sınırı, LA Klinik tekrarlanabilirlik, σr Hesaplanmış Değer -0.027 0.14 0.26 0.07

Not: Yukarıda yer alan değerler, HTD8818A cihazının klinik verilerinden yola çıkılarak hesaplanmıştır. Tıbbi Cihaz Güvenlik Sını�landırması

Elektrik çarpmasına karşı koruma Uygulanan kısım Zararlı su veya parçacık girişine karşı koruma Çalışma şekli Dahili güç kaynağına sahip cihaz Uygulanmayan kısım IP22 Kesintisiz çalışma

Not: Sterilize edilmek üzere tasarlanmamıştır. OKSİJEN YÖNÜNDE ZENGİN ORTAMDA kullanma uygun değildir. 08 2- Kullanım 2.1 Pillerin takılması Dikkat: Temassız Kızılötesi Ateş Ölçer, enerjisi bitmiş pille ve harici enerji kaynağına bağlanarak çalıştırılamaz. Yeni pil kullanınız. 1) Pil kapağına aşağıya, Temassız Kızılötesi Ateş Ölçerin tabanına doğru kaydırarak açınız. 2) İki adet AAA pili, cihaz üzerinde belirtilen “+” ve “-” kutuplara uygun şekilde takınız. 3) Pik kapağını tekrar kapatınız. 2.2 Cihazın Çalıştırılması Ateş Ölçeri Kullanmadan Önce Kullanım öncesinde, kullanım kılavuzunda yer alan tüm uyarıları okuyup anladığınızdan emin olunuz. Vücut sıcaklığı ölçmek için, ateş ölçeri alnın ortasına denk gelecek şekilde hizalayınız (kaşların ortası ve üzerine) ve gerekli yatay mesafeyi oluşturunuz. Açma/ölçüm düğmesine bastığınızda, sıcaklık göstergesi çalışacaktır. Bkz. şekil 2. Şekil 2: Alından ölçüm pozisyonu ve mesafesi Ateş ölçerin kullanıldığı ortam sıcaklığında büyük değişiklik meydana geldiğinde, örneğin ateş ölçerin sıcaklığı düşük bir ortamdan alınıp daha sıcak bir ortama götürülmesi durumunda, cihazın sıcaklığı 15℃ ile 40℃ arasındaki bir ortamda 30 dakika süreyle bekleyerek ortama uyum sağlamasını temin ediniz. 09 Vücut sıcaklığı ölçülecek kişinin etrafındaki ortam sıcaklığı stabil olmalı ve ölçüm işlemine büyük fanlar, havalandırma çıkışlar ve benzerinin etki etmemesi sağlanmalıdır. Vücut sıcaklığı ölçülen kişi, önceki ortamdan çıkıp sıcaklığı daha yüksek bir ortama girdiğinde, yeni ölçümün yapılacağı ortamda en az 5 dakika süreyle bekleyerek ortam sıcaklığına uyum sağlaması temin edilmelidir. - İkinci kez ölçüm yapmak için en az 1 saniye bekleyiniz. Beş kez arka arkaya ölçüm yapıldığında, ölçümlere devam etmeden önce en az 30 saniye beklenmesi önerilmektedir. Ateş ölçer, kuvvetli güneş ışığının bulunduğu ortamlarda kullanılmamalıdır. Herhangi bir nedenle alından yapılan ölçümün beklenenden düşük çıkması halinde, kulak arkasından ölçümü tekrarlamayı deneyiniz. Bkz. şekil 3. Şekil 3:Kulak arkasından ölçüm pozisyonu ve mesafesi Genel Kurulum ve Kullanım Ölçüme başlama Açma/ölçüm düğmesine basarak ateş ölçeri çalıştırınız. Ateş ölçer, kendi kendini test edecek ve bu sırada, ekrandaki tüm kısımlar 2 saniye süreyle aktif duruma gelecektir. 2. Mesafeyi korumayacak şekilde hastanın alnını konumlandırınız ve açma/ölçüm düğmesine basarak ölçümü başlatınız. Ekrandaki veriyi okuyunuz. Not: 1) Tüm ekran göründükten sonra üç kez “bip” sesi duyulacaktır. Bu uyarı, ölçüm işleminin tamamlandığını gösterecek ve ölçülen değer LCD ekranda görünecek, arka plan ılığı ise ölçülen sıcaklık değerine bağlı olarak kırmızı, yeşil ya da sarı renklerden birinde yanacaktır. 10 Yeşil ışık, cihazın sonraki ölçüme hazır olduğunu ifade etmektedir. Ölçüm sonucu 37,4 ℃-38,0℃ aralığında olduğundan yanan sarı ışık, ha�if ateş uyarısı anlamına gelmektedir. Vücut sıcaklığı 38,1℃’nin üzerinde olduğunda yanan kırmızı ışık ise yüksek ateşi ifade etmektedir. Bu durumda ateşi düşürmek için önlem alınması ya da bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. 2) Gerekli ölçüm hassasiyetini sağlamak için, beş kez arka arkaya ölçüm yapıldıktan sonra en az 30 saniye beklenmesi önerilmektedir. Mod değiştirme Cihaz açık konumdayken, MOD düğmesine basarak “vücut sıcaklığı” ve “yüzey sıcaklığı” ölçüm modaları arasında geçiş yapabilirsiniz. “Vücut sıcaklığı” modu, insan vücut sıcaklığının ölçülmesi için kullanılırken, “yüzey sıcaklığı” modu ise nesnelerin yüzey sıcaklığını ölçmekte kullanılmaktadır (varsayılan ayar “vücut sıcaklığı” modudur). Hafızadaki verilerin görüntülenmesi ve silinmesi Ateş ölçer kapatılmadan önce yapılan son ölçüm cihaz hafızasında tutulmakta ve bu şekilde 50 ölçüm değeri saklanabilmektedir. 1) Cihazı açma veya kapatma esnasında, MEMO düğmesine kısa süre basarak geçmiş ölçüm değerlerini görüntüleyiniz. 2) Boş hafıza konumlarından “---℃” veya “---℉” ibaresi görülecektir. 3) Sıcaklık ölçümleri 50 adede kadar hafızaya kaydedilebilmekte ve yeni yapılan ölçümler, hafızadaki en eski ölçümlerin yerini almaktadır. 4) Cihazın açılması esnasında, MEMO düğmesine LCD ekranda “CLR” ibaresi görülene kadar bastığınızda, uzun bir “bip” sesi duyulacak hafızadaki tüm veriler silinecektir. Parametre ayarları Cihaz, farklı popülasyon ve bireylere ait özelliklere uygun ölçümler yapmak üzere, farklı ten renkleri ve çevresel verilere göre ayarlanabilmektedir. SET düğmesine uzun süre basarak ölçüm parametrelerini değiştirebilirsiniz. 11 PLUSMED HTD8813 için adımlar aşağıdaki gibidir: 1) Birim ayarı-F1 Cihazın açılması sırasında SET düğmesine uzun süre basarak F1 menüsüne giriniz. “MODE” veya “MEMO” düğmesine basarak Selsiyus ve Fahrenhayt sıcaklık birimleri arasında geçiş yapabilirsiniz. Tekrar SET düğmesine bastığınızda, yapılan birim ayarı kaydedilecektir (varsayılan ayar Selsiyustur). 2) Ateş uyarı ayarı -F2 F1 menüsündeyken SET düğmesine basarak F2 menüsüne giriniz. “MODE” düğmesine basarak uyarı sıcaklık değerini 0,1 ℃ düşürebilir, “MEMO” düğmesine basarak uyarı sıcaklık değerini 0,1 ℃ artırabilirsiniz. Bu düğmelere uzun süre basarak hızlı değer düşüş veya artışı sağlayabilirsiniz. Son olarak SET düğmesine bastığınızda, yapılan ayar kaydedilecektir (varsayılan ayar 38,1 ℃’dir). 3) Uyarı sesleri ayarı -F3 F2 menüsündeyken SET düğmesine basarak F3 menüsüne giriniz. “MODE” veya “MEMO” düğmesine basarak uyarı seslerini ayarlayabilirsiniz. Son olarak SET düğmesine bastığınızda, yapılan ayar kaydedilecektir (varsayılan ayarda uyarı sesleri açıktır). Uyarı sesleri AÇMA/KAPAMA işlevi Cihazın açılması esnasında SET düğmesine kısa süre basarak uyarı seslerini açabilir ya da kapatabilirsiniz. Fabrika ayarlarına dönüş işlevi Cihazın açılması esnasında, LCD ekranda “rst” ibaresi görünene kadar MODE düğmesine basınız. İki saniye sonrasında, F1, F2 ve F3 menülerindeki ayarlar, fabrika ayarlarına döndürülecektir. 12 3- Olası Sorunlar ve Çözümleri MESAJ SORUN ÇÖZÜM

Ölçülen sıcaklık, beklenen insan vücut sıcaklığı aralığında değil. (34.0~43.0℃ veya 93.2℉~109.4℉). Ölüm mesafesi yanlış: 1-5 cm. Ateş ölçerin alına doğru hizalandığından emin olunuz. En uygun ölçüm mesafesi 1 cm’dir.

Yanlış ölçüm pozisyonu. Şekil 2’de gösterilen doğru ölçüm pozisyonu ve mesafesini uygulayınız.

Alında saç, ateş düşürücü bant, ter vb. mevcut. Bazı kişilerde standart vücut sıcaklığı diğer insanlara göre daha düşüktür. Çalışma sıcaklığı, belirlenmiş değer aralığının dışında. Test ekranı titriyor ve kendiliğinden kapanıyor. Düşük pil. Sıcaklık ölçümü yapılamıyor. Temperature is not allowed. Test öncesinde hastanın 5-10 dakika boyunca sakince oturmasını sağlayınız. Ateşli haldeki sıcaklığı dikkate alınız. Cihaz çalışma sıcaklık aralığını karşılayan bir ortama geçiniz ve 30 dakika bekledikten sonra ölçüm yapınız. Pilleri değiştirilmesine ya da ürün arızalanmışsa onarıma ihtiyaç vardır. Cihaza yeni pil takınız.

Ortam sıcaklığı çok hızlı değişiyor. Ortam sıcaklığı stabil hale gelene kadar bekleyiniz.is stably.

(1) Cihaz kapalı. (2) Piller yanlış yerleştirilmiş. (3) Pil seviyesi düşük. (4) Ekran boş görünüyor. 13 (1) Açma düğmesine tekrar basınız. (2) Pillerin kutup yönlerini kontrol ediniz. (3) Yeni pil takınız. (4) Satıcıya veya yetkili teknik servise başvurunuz.

4- Pillerin Değiştirilmesi 1. Pil kapağında gösterilen ok yönünde çekerek pil kapağını açınız. Pilleri çıkarmadan önce, cihazın kapatıldığından emin olunuz. 2. Eski pilleri çıkarıp, yerine 2 adet AAA tipi yeni pil takınız. Pillerin, kapakta gösterildiği gibi doğru kutup yönlerinde takıldığından emin olunuz. 3. Pil kapağını tekrar yuvasına yerleştiriniz. 4. Piller değiştirildikten sonra cihaz açılmıyorsa, 1’inci adımda belirtilen işlemi doğru yapmamış olmanız olasıdır. Pilleri tekrar çıkarıp 30 saniye bekleyiniz ve ardından tekrar takınız. Dikkat Pilleri şarj etmeyiniz, parçalamayınız ve ateşe atmayınız. 1. Yeni pillerin kullanım ömrü 2000 ölçüm ve 18 saat civarındadır. 2. Sadece önerilen tipte pil kullanınız. Şarj edilemeyen pilleri şarj etmeye çalışmayınız ve pilleri ateşe atmayınız. 3. Ateş ölçer uzun süre kullanılmayacağında pilleri çıkarınız. 14 5- Temizlik, Bakım ve Muhafaza Cihaz lensi son derece hassastır. Lensin kir ve hasardan korunması çok önemlidir. Cihaz yüzeyini ve LCD ekranı temizlemek için temiz ve yumuşak bir bez parçası kullanınız. Temizlik işlemi için kimyasal çözücüler kullanmayınız veya cihazı suya ya da başka sıvılara daldırmayınız. Ateş ölçeri daima uygun sıcaklık aralığında (- 20℃ ila 55℃ veya – 4℉ ile 131℉) ve uygun nem aralığında (≤%93, yoğunlaşma yok) muhafaza ediniz. Ateş ölçerin kuru ve tozdan uzak bir ortamda muhafaza edilmesi önerilmektedir. Doğru işlev görmeyi sürdürebilmesi için, ateş ölçeri doğrudan güneş ışığına, yüksek sıcaklık ve neme ya da başka aşırı çevresel etmenlere maruz bırakmayınız. Ateş ölçerin kullanıldığı ortam sıcaklığında büyük değişiklik meydana geldiğinde, örneğin ateş ölçerin sıcaklığı düşük bir ortamdan alınıp daha sıcak bir ortama götürülmesi durumunda, cihazın sıcaklığı 15℃ ile 40℃ arasındaki bir ortamda 30 dakika süreyle bekleyerek ortama uyum sağlamasını temin ediniz. 6- Bertaraf Kullanılmış piller, evsel atıkla birlikte bertaraf edilmemeli, kullanılmış pil toplama noktalarına bırakılmalıdır. Cihaz, kullanım ömrünü tamamladığında evsel atıkla birlikte bertaraf edilmemeli, çevre dostu ve uygun bertaraf seçenekleri araştırılmalıdır. Yerel mevzuat dikkate alınmalıdır. 15 7- Garanti Firmamız, Temassız Kızılötesi Ateş Ölçer için ilk satın alındıktan sonra bir yıl süreyle garanti temin etmektedir. Aşağıdakiler garanti kapsamına girmemektedir: Cihaz seri numarasının bulunmadığı ya da okunamadığı durumlar. Başka cihazlara hatalı bağlantı sonucu meydana gelen hasarlar. Kaza sonucu meydana gelen hasarlar. Firmanın yazılı onayı olmadan, kullanıcı tarafından cihaz üzerinde yapılan değişiklikler. Piller ve ambalaj. Garanti hizmeti almak istediğinizde, satıcı tarafından temin edilmiş, üzerinde satın alma tarihi ve kaşe bulunan, satıcı isim ve adresinin de yer aldığı garanti belgesini ibraz etmeniz gerekmektedir. Ürünü satın alırken, satıcınızdan garanti belgesini imzalamasını istemeyi unutmayınız. Garanti hizmeti verilecek cihazı, onarım için dağıtım noktalarımızdan birine teslim ediniz. Garanti süresi dolmuş ürünler için onarım işlemleri ücretlendirilecektir. Not: 1. Cihazla ilgili olarak ayar, bakım veya kullanım gibi bir sorun yaşadığınızda lütfen TRİMPEKS YETKİLİ SERVİS PERSONELİ ile temas kurunuz. Cihazı kendiniz sökmeye ya da onarmaya çalışmayınız. 2. Cihazın çalışmasıyla ilgili olarak beklenmeyen bir durum ortaya çıktığında lütfen TRİMPEKS’i bilgilendiriniz. 3. Cihazın doğru çalışması için her iki yılda bir ya da cihaz darbe aldığında kalibrasyon işlemine ihtiyaç duyulmaktadır. 4. Cihazın, hastalar ve yakınları tarafından kullanılması amaçlanmıştır. Hastalar ve yakınları, ölçüm işlemini yapabilecek ve gerektiğinde pilleri değiştirebileceklerdir. Cihaz ve aksesuarları, kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde muhafaza edilmelidir. 16 8- Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) Beyanı 1) Bu cihazın, EKLİ BELGELER’de yer alan bilgiler doğrultusunda kurulması ve kullanıma alınması gerekmektedir. Cihaz, elektromanyetik uyumluluk açısından özel önlemler gerektirmekte ve cihazın, temin edilen elektromanyetik uyumluluk bilgileri uyarınca kurulup kullanıma alınmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Cihaz, taşınabilir ve mobil radyo frekanslı iletişim aygıtlarından etkilenebilecektir. 2)* Dikkat: Cihazın yakınında cep telefonu ve elektromanyetik alan oluşturan başka aygıtlar kullanmayınız. Aksi halde cihazın doğru çalışması engellenebilecek tir. 3) * Dikkat: Cihaz, gerektiği gibi çalıştığından emin olmak üzere her açıdan test ve kontrol edilmiştir! 4) * Dikkat: Cihaz, başka aygıtların yakınında kullanılmamalı veya muhafaza edilmemelidir. Bu kurala uymanın mümkün olmadığı durumlarda, tekrar kullanım öncesinde cihazın doğru çalışıp çalışmadığı kontrol edilmelidir. Kılavuz ve üreticinin beyanı – elektromanyetik emisyon Temassız Kızılötesi Ateş Ölçer, aşağıda belirtilen elektromanyetik şartlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Temassız Kızılötesi Ateş Ölçer kullanıcısı, cihazın bu şartlarda kullanılmasını sağlamalıdır. Emisyon testi Uyumluluk Elektromanyetik ortam - kılavuz

Radyo frekans emisyonu CISPR 11 Radyo frekans emisyonu CISPR 11 Harmonik emisyonlar IEC 61000-3-2 Voltaj dalgalanmaları / titrek emisyonlar IEC 61000-3-3 Grup 1 Sınıf B Uygulanmaz Uygulanmaz Temassız Kızılötesi Ateş Ölçer, radyo frekans enerjisini sadece kendi dahili işlevlerinde kullanmaktadır. Dolayısıyla, cihazın radyo frekansı emisyonu çok düşük düzeydedir ve yakındaki başka elektronik aygıtlarla karışma yapması beklenmemektedir. Temassız Kızılötesi Ateş Ölçer, ev ortamı ve konut amaçlı kullanılan binalara enerji temin doğrudan düşük gerilim enerji kaynağına doğrudan bağlı yerler ve ev ortamları haricinde tüm tesislerde kullanıma uygundur. 17

Kılavuz ve üreticinin beyanı – elektromanyetik bağışıklık Temassız Kızılötesi Ateş Ölçer, aşağıda belirtilen elektromanyetik şartlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Temassız Kızılötesi Ateş Ölçer kullanıcısı, cihazın bu şartlarda kullanılmasını sağlamalıdır. Bağışıklık testi IEC 60601 test düzeyi Uyumluluk düzeyi Elektromanyetik ortam – kılavuz

Elektrostatik boşalım (ESD) IEC 61000-4-2 Elektriksel hızlı geçici / patlama IEC 61000-4-2 Dalgalanma IEC 61000-4-5 Voltaj düşüşleri, kısa kesintiler ve enerji besleme hatlarındaki voltaj dalgalanmaları IEC 61000-4-11 ±6 kV temas ±15 kV hava ±2kV enerji besleme hatları için ±1kV giriş/çıkış hatları için ± 1 kV line(s) to line(s) ± 2 kV line(s) to earth <%5 UT (UT’de >%95 düşüş) 0,5 döngü için %40 UT (UT’de %60 düşüş) 5 döngü için %70 UT (UT’de %30 düşüş) 25 döngü için <%5 UT (UT’de >%95 düşüş) 5 saniye için ±6 kV temas ±15 kV hava Uygulanmaz Uygulanmaz Uygulanmaz Zemin ahşap, beton veya seramik olmalıdır. Zeminde sentetik malzeme kaplıysa, bağıl nem oranı en az %30 olmalıdır. Ana şebeke kalitesi, alışıldık ticari veya hastane düzeyinde olmalıdır. Ana şebeke kalitesi, alışıldık ticari veya hastane düzeyinde olmalıdır. Ana şebeke kalitesi, alışıldık ticari veya hastane düzeyinde olmalıdır. Temassız Kızılötesi Ateş Ölçer kullanıcısı, enerji kesintileri sırasında da cihazı kullanmaya devam etmek istiyorsa, cihazın kesintisiz güç kaynağı veya pille beslenmesi önerilmektedir.

Enerji frekansı (50 Hz / 60 Hz) manyetik alanı IEC 61000-4-8 30A/m 30A/m Enerji frekansı manyetik alanları, alışıldık ticari veya hastane düzeyinde uygun olmalıdır.

NOT: UT, test düzeyi uygulanmadan önceki a.c. ana şebeke gerilimidir. 18

Kılavuz ve üreticinin beyanı – elektromanyetik bağışıklık Temassız Kızılötesi Ateş Ölçer, aşağıda belirtilen elektromanyetik şartlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Temassız Kızılötesi Ateş Ölçer kullanıcısı, cihazın bu şartlarda kullanılmasını sağlamalıdır.

Bağışıklık testi IEC 60601 test düzeyi Uyumluluk düzeyi Elektromanyetik ortam – kılavuz Taşınabilir mobil radyo frekans iletişim aygıtları, Temassız Kızılötesi Ateş Ölçerin herhangi bir parçasının yakınında (kablo da dahil olmak üzere), tavsiye edilen ve verici frekansı için geçerli eşitlikten

İletimle radyo frekans IEC 61000-4-6 Rasyasyonla radyo frekans IEC 61000-4-3 3 Vrms 150 kHz to 80 MHz 10V/m 80 MHz to 2.5 GHz Uygulanmaz 10 V/m yola çıkılarak hesaplanmış ayrım mesafesi dışında kullanılmalıdır. Tavsiye edilen ayrım mesafesi d= 1,2 √p d= 1,2 √p 80 MHz - 800 MHz d= 2,3 √p 800 MHz - 2,5 GHz Verici üreticisi tarafından verilen P değeri, vericinin watt (W) cinsinden en yüksek çıkış gücü değeri, d ise metre (m) cinsinden tavsiye edilen ayrım mesafesidir. Sabit radyo frekans vericilerinin, elektromanyetik saha ölçümüyle belirlenen alan güçleri, her bir frekans aralığındaki uyumluluk seviyesinin altında olmalıdır. Aşağıdaki simge ile işaretlenmiş aygıtların yakınında karışma meydana gelebilecektir:

NOT 1: 80 MHz ve 800 MHz değerlerinde, daha yüksek olan frekans aralığı geçerlidir. NOT 2: Bu kılavuz, tüm durumlar için geçerli değildir. Elektromanyetik yayılım, yapıların, nesnelerin ve insanların soğurma ve yansıtma özelliklerinden de etkilenmektedir. a. Cep telefonu baz istasyonu ve kara mobil radyo, amatör radyo, AM ve FM radyo yayını ve TV yayını gibi sabit vericilerin alan şiddeti, teorik olarak yüksek hassasiyetle tahmin edilememektedir. Sabit radyo frekans vericilerin elektromanyetik ortamını değerlendirmek için, elektromanyetik saha ölçümüne ihtiyaç duyulmaktadır. Temassız Kızılötesi Ateş Ölçerin bulunduğu ortamda ölçülen alan şiddeti, yukarıdaki izi verilen radyo frekans uyumluluk düzeylerini aşıyorsa, Temassız Kızılötesi Ateş Ölçerin doğru çalışıp çalışmadığı gözlenmelidir. Cihazın çalışmasında sorun gözlenirse, Temassız Kızılötesi Ateş Ölçerin konumunun değiştirilmesi gibi ilave önlemlere ihtiyaç duyulabilecektir. b. 150 kHz – 80 MHz frekans aralığının üzerine çıkıldığında, alan şiddeti 10 V/m değerinin altında olmalıdır. 19 Taşınabilir ve mobil radyo frekans iletişim aygıtları ile Temassız Kızılötesi Ateş Ölçer arasında tavsiye edilen mesafeler Temassız Kızılötesi Ateş Ölçer, radyo frekans etkisinin kontrol altında olduğu elektromanyetik ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Temassız Kızılötesi Ateş Ölçer kullanıcısı, taşınabilir ve mobil radyo frekans iletişim aygıtları (vericiler) ile Temassız Kızılötesi Ateş Ölçer arasında aşağıda tavsiye edilen ve iletişim ekipmanlarının en yüksek çıkış gücüne bağlı olarak hesaplanan ayrım mesafelerini koruyarak, elektromanyetik karışmanın önlenmesini sağlayabilecektir.

Vericinin en yüksek anma çıkış gücü (W) Verici frekansına göre ayrı mesafesi (m) 150 KHz to 80 MHz 80 MHz to 800 MHz 800 MHz to 2.5 GHz

En yüksek anma çıkış gücü yukarıda belirtilmeyen vericiler için, metre (m) cinsinden tavsiye edilen ayrım mesafesi d, verici frekansına karışık gelen eşitlik kullanılarak tahmin edilebilecektir. Verici üreticisi tarafından verilen P değeri, vericinin watt (W) cinsinden en yüksek çıkış gücü değeridir. NOT 1: 80 MHz ve 800 MHz değerlerinde, daha yüksek olan frekans aralığı geçerlidir. NOT 2: Bu kılavuz, tüm durumlar için geçerli değildir. Elektromanyetik yayılım, yapıların, nesnelerin ve insanların soğurma ve yansıtma özelliklerinden de etkilenmektedir. 20 Foreword Plusmed HTD8813 The non contact Infrared body thermometer operating Instructions intend to provide the necessary information for proper operation of Plusmed HTD8813, thermometer model. Only body mode was reviewed and certi�ied by noti�ied body. General knowledge of Infrared thermometer and an understanding of the features and functions of the Plusmed HTD8813 thermometer model are prerequisites for proper use. The non contact infrared body thermometer is a medical device, and can be used repeatedly, which using life is 5 years. Please read the manual �irst before using it, if not fully understand the usages, please stop using the thermometer. Do not operate any of the models Plusmed HTD8813 thermometer without completely reading and understanding these instructions. Notice Purchase or possession of this device does not carry any express or implied license to use with replacement parts which would, alone or in combination with this device, fall within the scope of one of the relating patents. 21 Safety Information This device may only be used for the purposes described in these instructions. The manufacturer cannot be held liable for damage caused by incorrect application. The non contact infrared body thermometer is designed to minimize the possibility of hazards from errors in the software program by following sound and light engineering design processes, Risk Analysis and Software Validation. Warning Warnings are identi�ied by the WARNING symbol shown above. The NonContact Infrared Body Thermometer is to be operated by consumers in the home setting and primary care setting as screening tool. This manual, accessories, Directions for Use, all precautionary information, and speci�ications should be read before use. This product is designed to measure human body temperature on the forehead. Do not use it for any other purpose. This product is intended in the home setting and primary care setting as screening tool. 22 Do not use the thermometer if it malfunctions or has been damaged in any matter. When the ambient temperature of the thermometer changes too much, such as moving the Thermometer from one place of lower temperature to another place of higher temperature, Allow the thermometer to remain in a room for 30 minutes where the temperature is between15℃to 40℃(59℉- 104℉). Remove primary batteries if equipment is not likely to be used for long time. This product is not waterproof, do not be immersed in water or other liquid; If cleaning and disinfection, please follow the "Care and Storage" section requirements. Do not touch the sensor of infrared detection with your �ingers. If a cold compress on the forehead fever patients, or take other measures to cool down the temperature data will low, should be avoided in this case to measure body temperature. If measure human forehead temperature , please select "body" mode; for measure other objects, liquids, food and other temperature please select "surface" mode. This product must be operated in a stable environment, if the ambient environment was mutations, please should be note whether there is fog on the sensor, if any, before using accordance with the "Care and Storage" section to removing the fog. Do not near strong electrostatic �ield or strong magnetic �ields, thus avoiding the impact on the accuracy of the measurement data. Do not mix the old and new batteries to avoid damage to the product. It may affect the accuracy of measurements when the forehead is covered by hair, perspiration, cap or scarf. The measuring result of this product is only for your reference. If you have any doubt, please measure the temperature in other methods. 23 The device should be kept out of the reach of children/pets. When not in use, store the device in a dry room and protect it against extreme moisture, heat, lint, dust and direct sunlight. Never place any heavy objects on the storage case. Do not throw batteries into �ire. Only use recommended batteries. Do not use rechargeable batteries. This thermometer will irreplaceable the diagnostic in hospitals. Do not fall, disassemble or modify the device. Do not use this device if you think it is damaged or notice anything unusual. This device comprises sensitive components and must be treated with caution. Observe the storage and operating conditions described in the ‘Technical Speci�ications’ section. Not servicing/maintenance while the thermometer is in use. When using, shall not touch battery and the patient simultaneously. Do not use the device if it is damaged/ degraded/loosened in any way. The continuous use of a damaged unit may cause injury, improper results, or serious danger. Based on the current science and technology, other potential allergic reactions are unknown. This equipment needs to be installed and put into service in accordance with the information provided in the ACCOMPANYING DOCUMENTS. 1- Overview Intended Use Plusmed Non Contact Infrared Body Thermometers are designed to be used for intermittent measurement and monitoring of human body temperature by consumers in the home setting and primary care setting as screening tool. 24 Description of Non Contact Infrared Body Thermometer Device principle and introduction Plusmed Non contact infrared body thermometer are hand-held, reusable, battery operated devices, which can measure human body temperature on forehead, the skin temperature on one's forehead. The operation principle is based on Infrared Sensor technology. The IR sensor can output different signal when measuring different object temperature or in different ambient temperature, and the ASIC can turn the signal from IR Sensor to a digital value and display it on the LCD. Description on Controls, Indicators, and Symbols 25

Thermometer Applications Model Number Thermometer Style Adult Thermometer Pediatric

Plusmed HTD8813 Non Contact Infrared Body Thermometers Ear Forehead Ear Forehead

Equipment Symbols Warning Non sterile packaging Refer to operating instructions 40 Operating Temperature Operating Humidity This device compiles with Part 15 of FCC(Federal Communications Commission) Rules. Manufacturer Recyclable Restriction of Hazardous Substances Batch code Compliance with WEEE Standard DO NOT THROW AWAY Intended for multiple use Operating atmospheric pressure Indicates this device is in compliance with MDD 93/42/EEC. 0598 is the Noti�ied Body Number Authorized Representative in the European community Serial number

IP22: The �irst number 2: Protected against solid foreign objects of Ф 12.5 mm and greater. The second number: Protected against vertically falling water drops when enclosure 26 Technical Speci�ications Output Range 27 Dimension and Weighting Weight (without batteries) 90g

Size Compliance L:138mm X W:95mm X H:40mm

Item Compliant with Equipment classi�ication Safety Standards: EN 60601-1: 2006+A1:2013, EN 60601-1-2: 2015 Type of protection Internally powered equipment (on battery power) Degree of protection Non Applied part Front panel and case labeling EN ISO15223-1:2016 Temperature EN ISO80601-2-56:2017 Home healthcare environment EN 60601-1-11:2015 Calculated values of the indicators according to ISO 80601-2-56 Indicators Calculated value Clinical bias,△cb -0.027 Standard deviation,σj 0.14 Limits of agreement, LA 0.26

Clinical repeatability, σr 0.07

Note: the above value is calculated from clinical data of HTD8818A. Safety classi�ication of ME EQUIPMENT Protection against electric shock Internally powered ME equipment Applied part Non Applied part Protection against harmful ingress of water or particulate matter IP22 Mode of operation Continuous operation Note: Not intended to be sterilized. Not for use in an OXYGEN RICH ENVIRONMENT 28 2- Operation 2.1Battery installation Caution: The Non Contact Infrared Body Thermometer does not operate with dead batteries and does not input outer power. Install new batteries. 1)Pull the battery downward, toward the bottom of the Non Contact Infrared Body Thermometer, and remove the battery access door; 2)Insert two pieces AAA size batteries according to the “+” and “-”; 3)Close the battery cover. 2.2How to Operate Before Applying the Thermometer Be sure to read and understand all warnings listed of the instructions before use. The thermometer is aligned with the middle of the forehead to measure body temperature (between the eyebrows above) and keep the vertical distance, press the On/measure button, temperature display immediately, see �igure 2. Figure 2:Measuring position and distance When the ambient temperature of the thermometer changes too much, such as moving the Thermometer from one place of lower temperature to another place of higher temperature, Allow the thermometer to remain in a room for 30 minutes where the temperature is between15℃ to 40℃. 29 The ambient temperature around the test person should be stable, should keep away from the larger �low fan, air-conditioning vents and so on. When people moving from one place of lower temperature to another place of higher temperature, should at least remain in the test environment more than 5 minutes, to be consistent with the ambient temperature after the re-measure ment. Wait at least 1 second for the next measurement. If the continuous measurement of �ive times, it is recommended to wait at least 30 seconds and then continue measurement. You cannot use the thermometer in place where the sun is strong. If for some reason the low forehead temperature measurement can try to align behind the ears. See �igure 3. Figure 3:Align behind the ears to measurement General Setup and Use Start measuring 1.Turn on the thermometer by pressing the On/measure button. The thermometer will perform self-test with all segments displayed for 2 seconds. 2.Align staff forehead to keep the distance, and then press the On/measure button to start the measurement, read the data. Note: 1) After full display over, you will hear a rattle or "beep beep beep" three times, which means that the measurements have been completed, while the target value of the measured temperature is displayed on the LCD, while backlit display according to the appropriate setting among the three colors red, green, yellow one of. And the 30 Green means ready for next measurement. When 37.4℃-38.0℃, it's yellow ,means slight fever warning. Please pay attention to body temperature. When the body temperature is above 38.1℃, it's red , means high fever. Please take action to cool down or go for a doctor. 2) To ensure the accuracy of the measurement, wait at least 30 seconds after 5 consecutive measurements. Mode conversion When the device is running, pressing the MODE button to cycle conversion between "body" mode and "surface" mode. "body" mode is used for measuring human body temperature, the "surface " mode is used to measure the surface temperature. (The factory default is "body" mode). Recalling and Erasing Memory Data The last temperature taken before the thermometer powers off is stored in memory, up to 50. 1) In the boot or shutdown state, short press the MEMO button to view the history of measured values. 2) An empty memory cell shows “---℃” or “---℉”. 3) Temperature readings can be stored in memory. Up to 50 temperature readings can be stored into the memory cells and automatically overwrite historical data. 4) In boot mode, press the MEMO button until the LCD display "CLR", which means that all stored data is cleared completelyconds after the long beep, which means that all stored data is cleared completely. Parameter settings This product can be set according to the subjects of different colors and different environments data to meet the different characteristics of populations or individuals. Long press the SET button to modify the measurement parameters 31 Plusmed HTD8813 as below step: 1)Unit Set-F1 Under the boot mode .Long press SET button to enter F1, press the "MODE" or “MEMO”button to switch Celsius and Fahrenheit temperature units, press the SET button to con�irm the unit settings (factory default is Celsius). 2)Fever alert set-F2 Under F1 state, press SET button to enter the F2, press the “MODE” button to decrease 0.1 ℃, press the "MEMO" button plus 0.1 ℃, long press to accelerate the speed of temperature regulation, and �inally press the SET button to save. (The factory default is 38.1 ℃) 3)Prompt sound settings-F3 Under F2 state , short press SET button to enter F3, press MODE button or MEMO button to set voice switch, and press the SET button to con�irm the settings. (The factory default is the voice Prompt to open). Prompt sound settings ON/OFF function Under the boot mode .Short press SET button to take on or take off the Prompt sound function. Restore to factory setting function Under the boot mode, long press MODE button until LCD display “rst”. Two seconds later ,former F1-F3 parameter back to factory setting. 32 3- Troubleshooting MESSAGE SITUATION SOLUTION

Temperature taken in not within Typical human temperature range. (34.0~43.0℃ or 93.2℉~109.4℉). Measured over the distance:1-5cm (0.4-2in) Make sure the forehead thermometer is for forehead measurement, not other human body site. Optimum measurement distance is 1cm

Incorrect test position. See �igure 2 Measuring position and distance.

Subjects forehead hair, Antipyretic stickers, head with sweat, etc. Some people's body temperature is lower than the general population. Operating temperature exceeds the range of speci�ied temperature. The screen �licker, automatic turn off. Battery capacity is too low. Taking Temperature is not allowed. Subjects sit quietly 5-10 minutes before the test. The main concern fever temperature Move to a room within the operating range wait 30 minutes before taking temperature. Replace battery or the product has been damaged, needs repairs. Install a new battery

Ambient temperature changes too fast Wait until the ambient temperature is stably.

(1) Power is off. (2) Improper battery installation. (3)The battery is exhausted. (4)Display remains blank. 33 (1)Press ON button again. (2)Check the battery polarity. (3)Replace with a new battery. (4)Contact the retailer or service center.

4-Replacing the Battery 1. Open and release battery cover following indicator on the surface of battery cover. Before changing the battery be sure the system is already power off. 2. Remove the battery and replace with 2 new one, type AAA, Make sure align properly as indicated inside the battery cover . 3. Slide the battery cover back in until it snaps in place. Do not dispose of used batteries in household waste. Take them to special local collection sites. 4. In case, if system is latched up after changing battery. You may not follow up the process of rule one. Just take off battery, waiting 30 sec, then load battery again. Warning Do not recharge, disassemble or dispose of in �ire. 1.The typical service life of the new and unused batteries is 2000 measurements for the operation time is 18s. 2. Only use the recommended batteries, do not recharge non-rechargeable batteries and do not burn them. 3. Remove the batteries if the thermometer is not to be used for a long period. 34

5-Cleaning, Care and Storage The lens is very delicate. It is very important to protect the lens from dirt and damage. Use a clean, soft cloth to clean the surface of the device and LCD. Do not use solvents or immerse the device into water or other liquids. Always keep the thermometer within the storage temperature range (- 20℃to 55 ℃or – 4℉to 131℉) and humidity range (≤93% non-condensing). It is recommended to store the thermometer in a dry location free from dust. Do not expose the thermometer to direct sunlight, high temperature/ humidity or any extreme environment, otherwise the function will be reduced. When the ambient temperature of the thermometer changes too much, such as moving the thermometer from one place of lower temperature to another place of higher temperature, allow the thermometer to remain in a room for 30 minutes where the temperature is between15℃ to 40℃. 6-Disposal Used batteries should not be disposed of in the household rubbish. Used Batteries should be deposited at a collection point. At the end of its life, the appliance should not be disposed of in household rubbish. Enquire about the options for environment-friendly and appropriate disposal. Take local regulations into account. 35 7-Warranty Our company warrants Non Contact Infrared Body Thermometer at the time of its original purchase and for the subsequence time period of one year. The warranty does not cover the followings: The device series number label is torn off or cannot be recognized. Damage to the device resulting from misconnection with other devices. Damage to the device resulting from accidents. Changes performed by users without the prior written authorization of the company. Batteries and packaging are not covered under warranty When asked to provide warranty service, you must have a purchase date and purchase stamp dealers (including dealers name and address) of the warranty card. Be sure to ask the dealer to purchase this product signature on the warranty card. When asked to provide warranty service, please put the product to get our distribution points for repair. Products outside the warranty expires, will be charged accordingly. Note: 1. If you have any problems with this device, such as setting up, maintaining or using, please contact with SERVICE PERSONNEL of Trimpeks. Don’t open or repair the device by yourself. 2. Please report to Trimpeks if any unexpected operation or events occur. 3. Calibration needed to ensure proper function for every two years or after device impact. 4. The patient is an intended operator. The patient can measure and change battery. Under normal circumstances and maintain the device and its accessories according to the user manual. 36 8-EMC Declaration 1) This equipment needs to be installed and put into service in accordance with the information provided in the ACCOMPANYING DOCUMENTS; This product needs special precautions regarding EMC and needs to be installed and put into service according to the EMC information provided, and this unit can be affected by portable and mobile RF communications equipment. 2)* Caution: Do not use a mobile phone or other devices that emit electromagnetic �ields, near the unit. This may result in incorrect operation of the unit. 3) *Caution: This unit has been thoroughly tested and inspected to assure proper performance and operation! 4) * Caution: this machine should not be used adjacent to or stacked with other equipment and that if adjacent or stacked use is necessary, this machine should be observed to verify normal operation in the con�iguration in which it will be used. Guidance and manufacture’s declaration – electromagnetic emission The Non Contact Infrared Body Thermometer is intended for use in the electromagnetic environment speci�ied below. The customer of the user of the Non Contact Infrared Body Thermometer should assure that it is used in such an environment. Emission test Compliance Electromagnetic environment – guidance

RF emissions CISPR 11 RF emission CISPR 11 Harmonic emissions IEC 61000-3-2 Voltage �luctuations/ �licker emissions IEC 61000-3-3 Group 1 Class B Not applicable Not applicable The Non Contact Infrared Body Thermometer use RF energy only for its internal function. Therefore, its RF emissions are very low and are not likely to cause any interference in nearby electronic equipment. The Non Contact Infrared Body Thermometer is suitable for use in all establishments, other than domestic and those directly connected to the public low-voltage power supply network that supplies buildings used for domestic purposes. 37

Guidance and manufacture’s declaration – electromagnetic immunity The Non Contact Infrared Body Thermometer is intended for use in the electromagnetic environment speci�ied below. The customer or the user of Non Contact Infrared Body Thermometer should assure that it is used in such an environment. Immunity test IEC 60601 test level Compliance level Electromagnetic environment - guidance

Electrostatic discharge (ESD) IEC 61000-4-2 Electrical fast transient/burst IEC 61000-4-4 Surge IEC 61000-4-5 Voltage dips, short interruptions and voltage variations on power supply input lines IEC 61000-4-11 ±6 kV contact ±15 kV air ±2 kV for power supply lines ±1 kV for input/output lines ± 1 kV line(s) to line(s) ± 2 kV line(s) to earth <5% UT (>95% dip in UT) for 0.5 cycle 40% UT (60% dip in UT) for 5 cycles 70% UT (30% dip in UT) for 25 cycles <5% UT (>95% dip in UT) for 5 sec ±6 kV contact ±15 kV air Not applicable Not applicable Not applicable Floors should be wood, concrete or ceramic tile. If �loor are covered with synthetic material, the relative humidity should be at least 30%. Mains power quality should be that of a typical commercial or hospital environment. Mains power quality should be that of a typical commercial or hospital environment. Mains power quality should be that of a typical commercial or hospital environment. If the user of the Non Contact Infrared Body Thermometer requires continued operation during power mains interruptions, it is recommended that the Non Contact Infrared Body Thermometerbe powered from an uninterruptible power supply or a battery.

Power frequency ( 5 0 H z / 6 0 H z ) magnetic �ield IEC 61000-4-8 30A/m 30A/m Power frequency magnetic �ields should be at levels characteristic of a typical location in a typical commercial or hospital environment.

NOTE UT is the a.c. mains voltage prior to application of the test level. 38

Guidance and manufacture’s declaration – electromagnetic immunity The Non Contact Infrared Body Thermometer is intended for use in the electromagnetic environment speci�ied below. The customer or the user ofthe Non Contact Infrared Body Thermometer should assure that it is used in such an environment.

Immunity test IEC 60601 test level Compliance level Electromagnetic environment - guidance Portable and mobile RF communications equipment should be used no closer to any part of the Non Contact Infrared Body Thermometer, including cables, than the recommended separation distance

Conducted RF IEC 61000-4-6 Radiated RF IEC 61000-4-3 3 Vrms 150 kHz to 80 MHz 10V/m 80 MHz to 2.5 GHz Not applicable 10 V/m calculated from the equation applicable to the frequency of the transmitter Where P is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer and d is the recommended separation distance in metres (m). Field strengths from �ixed RF transmitters, as determined by an electromagnetic site survey,a should be less than the compliance level in each frequency range.b Interference may occur in the vicinity of equipment marked with the following symbol:

NOTE 1 At 80 MHz and 800 MHz, the higher frequency range applies. NOTE 2 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and re�lection from structures, objects and people. a Field strengths from �ixed transmitters, such as base stations for radio (cellular/cordless) telephones and land mobile radios, amateur radio, AM and FM radio broadcast and TV broadcast cannot be predicted theoretically with accuracy. To assess the electromagnetic environment due to �ixed RF transmitters, an electromagnetic site survey should be considered. If the measured �ield strength in the location in which the Non Contact Infrared Body Thermometer is used exceeds the applicable RF compliance level above, the Non Contact Infrared Body Thermometer should be observed to verify normal operation. If abnormal performance is observed, additional measures may be necessary, such as re-orienting or relocating the Non Contact Infrared Body Thermometer. b Over the frequency range 150 kHz to 80 MHz, �ield strengths should be less than 10 V/m. 39 Recommended separation distances between portable and mobile RF communications equipment and the Non Contact Infrared Body Thermometer. The Non Contact Infrared Body Thermometer is intended for use in an electromagnetic environment in which radiated RF disturbances are controlled. The customer or the user of the Non Contact Infrared Body Thermometer can help prevent electromagnetic interference by maintaining a minimum distance between portable and mobile RF communications equipment (transmitters) and the Non Contact Infrared Body Thermometer as recommended below, according to the maximum output power of the communications equipment.

Rated maximum output power of transmitter (W) Separation distance according to frequency of transmitter (m) 150 KHz to 80 MHz 80 MHz to 800 MHz 800 MHz to 2.5 GHz

For transmitters rated at a maximum output power not listed above, the recommended separation distance d in metres (m) can be estimated using the equation applicable to the frequency of the transmitter, where P is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer. NOTE 1 At 80 MHz and 800 MHz, the separation distance for the higher frequency range applies. NOTE 2 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and re�lection from structures, objects and people. 40 GARANTİ BELGESi HTD8813 Temassız Kızıl Ötesi Termometre

Merkez Adresi Merkez Adresi Merkez Adresi Merkez Adresi 34415, Kağıthane 34415, Kağıthane Telefonu Telefonu Telefonu Telefonu

Cinsi Cinsi Cinsi Cinsi

Modeli Modeli Modeli Modeli HTD8813 |Temassız Kızılötesi Termometre

Bandrol ve seri no Bandrol ve seri no Bandrol ve seri no Bandrol ve seri no Teslim tarihi ve yeri Teslim tarihi ve yeri Teslim tarihi ve yeri Teslim tarihi ve yeri Garanti süresi Garanti süresi Garanti süresi Garanti süresi Azami tamir süresi Azami tamir süresi Azami tamir süresi Azami tamir süresi Adresi Adresi Adresi

Adresi Telefonu Telefonu Telefonu Telefonu Fatura tarih ve no Fatura tarih ve no

Fatura tarih ve no Fatura tarih ve no

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Merkez Adresi 34415, Kağıthane Telefonu Cinsi Modeli Bandrol ve seri no Teslim tarihi ve yeri Garanti süresi Azami tamir süresi Adresi Merkez Teknik Servis : Telefonu Sultan Selim Mah. Yunus Emre Cad. No:1/11, 34415, Kağıthane, İSTANBUL, TÜRKİYE Fatura tarih ve no Tel +90 212 319 50 57 Fax +90 212 319 50 94 teknikservis@trimpeks.com - - - - - - - - - - - - - - - GARANTİ BELGESİ - - - - - - - UltraScan Alın Tarama ve Kulaktan Kızıl Ötesi Termometre 0 0 _ 0 A r Üretici/Manufacturer: Hetaida Technology Co.,Ltd 2 e 0 V 4F, Baishida High-Tech Park, Xiangdong Industrial Area, 2 _ / 3 3 Dalingshan Town, Dongguan City, Guangdong,China 1 0 / 8 2 8 EC REP Wellkang Ltd. | Suite B, 29 Harley Street, LONDON 1 D : T i W1G 9QR, England, United Kingdom h H i r _ a B I T İthalatçı/Distributor: Trimpeks İth. İhr. Tur. ve Tic. A.Ş. _ n d Sultan Selim Mah. Yunus Emre Cad. No:1/11 34415 o e y z m Kağıthane İSTANBUL, TÜRKİYE | Tel +90 212 319 50 00 i s v u e l P R plusmed-health.com 78


FREE ENGLISH PDF

OPERATING INSTRUCTIONS

USER GUIDE - USER MANUAL

OWNER GUIDE - OWNER MANUAL

REFERENCE GUIDE - REFERENCE MANUAL

INSTRUCTION GUIDE - INSTRUCTION MANUAL

Leave a Reply